Navigatie overslaan
Zwarte stern / Shutterstock Alle berichten

Zwemmen voor de natuur

Geplaatst op 22 augustus 2019

De natuur in het IJsselmeergebied heeft het moeilijk. De vis- en vogelstand is verslechterd, het ontbreekt aan een goed leefgebied, harde dijken en oevers houden bijvoorbeeld trekvissen tegen. Met het zwemevenement Rondje Pampus op 25 augustus wil de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk aandacht vragen voor deze kwetsbare natuur en het belang van schoon water voor vogels en vissen in dit gebied. Vogelbescherming maakt deel uit van deze coalitie.

Zondag 25 augustus zwemmen wedstrijdzwemmers en recreatiezwemmers een tot drie rondjes om het eiland Pampus. De start van Rondje Pampus is om 9.30 uur en de prijsuitreiking om 12.30 uur. Elk jaar gaat een deel van de opbrengst van deelnemers en sponsoren naar een goed doel, dat bijdraagt aan de verbetering van de waterkwaliteit en de natuur in het IJsselmeergebied.

Dit jaar gaat de financiële bijdrage naar Sportvisserij Nederland, die in samenwerking met de Wageningen Marine Research een onderzoek start naar de leefgewoonten van de brasem. Zij voorzien een aantal brasems van een zender en hangen sensoren in het water, bijvoorbeeld bij de Ketelbrug. Door de signalen op te vangen, krijgen zij meer inzicht in het gedrag van brasems.

Pampus / Shutterstock Pampus / Shutterstock

Krachten bundelen voor het Blauwe Hart

Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk initieert en realiseert projecten die de kwaliteit van het IJsselmeergebied verbeteren. De coalitiepartners zijn: Vogelbescherming, Landschap Noord-Holland, Flevo-landschap, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, PWN en de Waddenvereniging. De Agenda IJsselmeergebied 2050 en het Programma Aanpak Grote Wateren zijn voorbeelden van beleid waar de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk nauw bij betrokken is.

Vogelbescherming is niet alleen via de Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk betrokken bij het IJsselmeergebied. Sinds 2017 werkt Vogelbescherming aan een aantal projecten rond het IJsselmeer en Markermeer om de harde, steile oevers te verzachten en daarmee paai- en opgroeigebied voor jonge vis te creëren. Voldoende voedsel is cruciaal om het leefgebied voor vogels te verbeteren.

De bijdrage van de Nationale Postcode Loterij maakt onze werkzaamheden in het IJsselmeergebied mogelijk. In september 2020 hopen we de eerste werkzaamheden te kunnen starten in samenwerking met Staatsbosbeheer en It Fryske Gea.

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels