Navigatie overslaan
Windmolen en ganzen / Shutterstock Alle berichten

Windparken op zee voor het eerst stilgezet vanwege trekvogels

Geplaatst op 16 mei 2023

Voor het eerst zijn windmolens op zee bij Borssele en Egmond aan Zee voor vier uur stilgezet. Reden daarvoor was de verwachte massale vogeltrek boven de Noordzee. Zo kregen de vogels een veilige doortocht. Naar verwachting worden vanaf komend najaar Noordzeewindparken vaker stilgezet. Vogelbescherming vindt dat een goede zaak.

Grote vogeltrek

Eind 2022 heeft een PhD-student aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) een vogeltrek- voorspellingsmodel opgeleverd dat vogeltrek twee dagen van tevoren voorspelt. Het model maakt gebruik van weerdata en vogelradars op de Noordzee. Ook een groep trekvogelexperts voorspelt twee dagen van tevoren de kans op grote vogeltrek. De tijdsspanne van twee dagen geeft netbeheerder TenneT de tijd om de stabiliteit van het hoogspanningsnet te garanderen. Ook wordt die tijd gebruikt om alle betrokkenen te informeren en om het stilzetten van de turbines zorgvuldig in gang te zetten.

Windmolens in Noordzee bij Egmond aan Zee / Shutterstock Voor het eerst zijn windmolens op zee bij Borssele en Egmond aan Zee voor vier uur stilgezet. Windmolens in Noordzee bij Egmond aan Zee / Shutterstock

Tim van Oijen van Vogelbescherming Nederland: “Twee keer per jaar, in het voorjaar en het najaar, trekken er op sommige nachten miljoenen vogels over de Noordzee. Met de groei van het aantal windparken op de Noordzee is het uitermate belangrijk dat we dit doen op een ecologisch zo verantwoord mogelijke manier met minimale impact op de Noordzee. Het tijdelijk stilzetten van de turbines tijdens de vogeltrek draagt daaraan bij.

Proef

Deze eerste uitvoering van de stilstandmaatregel is onderdeel van een proeffase om te kijken of alles werkt. In het najaar van 2023 gaat de maatregel officieel in en zal er continu verbeterd worden. Ook de windparken die nu in aanbouw zijn én toekomstige windparken doen mee aan de maatregel. Zowel de windsector, de UvA als de overheid blijven ondertussen onderzoek doen naar vogeltrek op de Noordzee, zodat de effectiviteit van de stilstandmaatregel steeds verbeterd kan worden.

Zie voor meer informatie ook het Noordzeeloket/StartStop.

Windmolens / Martin Hierck Twee keer per jaar trekken er op sommige nachten miljoenen vogels over de Noordzee. Windmolens / Martin Hierck

Vogelbescherming en windenergie

Vogelbescherming staat achter de grootschalige omschakeling naar duurzame energie, zoals windenergie, maar vindt niet dat dit ten koste mag gaan van de natuur en biodiversiteit, waar vogels een duidelijke exponent van zijn. Want naast de klimaatcrisis is er ook sprake van een biodiversiteitscrisis. Daarom is de locatiekeuze van windparken essentieel. Voor de Noordzee is daarvoor een Noordzeeakkoord afgesloten. Maar naast locatiekeuze is het ook belangrijk om technische voorzieningen te treffen waarmee de risico’s op dodelijke botsingen worden verminderd.

Lees hier meer over wat Vogelbescherming vindt en doet.

Rijkswaterstaat heeft de procedure om windparken stil te zetten ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met onder andere de windparkeigenaren, netbeheerder TenneT, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Vogelbescherming Nederland en Stichting de Noordzee.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Meer verhalen .... in Vogels

Vogels is het tijdschrift voor onze leden, met prachtige fotoreportages en opmerkelijke verhalen. Een scala aan groot en klein nieuws, over vogels, kijk- en excursietips en nog veel meer. Word lid en ontvang
Vogels 5x per jaar.

Lees meer