Navigatie overslaan
Steppekiekendief / Agami - Tomi Muukkonen Alle berichten

Welkom steppekiekendief

Geplaatst op 18 juli 2017

Geweldig nieuws uit Groningen. Weer een nieuwe broedvogelsoort in Nederland erbij! Nadat vorig jaar de visarend ons blij verraste, was het dit jaar de beurt aan een Europese zeldzaamheid: de steppekiekendief. Goed beschermingswerk van de Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels bracht niet alleen het nieuws aan het licht, maar zorgde er ook voor dat er maar liefst vier jongen groot werden.
 

De steppekiekendief is een beauty. Een slanke roofvogel met lange staart en smalle, spitse vleugels. Vrouwtjes (zie foto hierboven) en jonge vogels zijn moeilijk te onderscheiden van de grauwe (en blauwe) kiekendief, maar het mannetje valt met zijn stijlvolle lichtgrijze, haast meeuwachtige voorkomen en de zwarte wig op de vleugels direct op. Nog niet zo heel lang geleden was de steppekiekendief een zeldzame doortrekker in Nederland. Maar de laatste jaren worden ze steeds vaker op trek gezien. De afgelopen twee jaar overwinterde zelfs een aantal vogels in Nederland.

Beschermd tegen roofdieren en combine

Het broedende steppekiekendiefpaar werd eind mei toevallig ontdekt door Willem-Pier Vellinga van de Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. Lees er hier meer over. Vervolgens werd het legsel geheimgehouden om verstoring te voorkomen en door middel van een hek beschermd tegen roofdieren als de steenmarter of de vos.

Ook werd het nest met behulp van de boeren beschermd tijdens het oogsten van de wintergerst waar het nest in lag. Met succes, want uiteindelijk zijn er maar liefst vier steppekiekendieven uitgevlogen. Een unicum voor deze prachtige, sierlijke roofvogel in Nederland en West-Europa.

Steppekiekendief / Agami Steppekiekendief / Agami

Internationale bescherming

Maar dat betekent helaas niet dat het erg goed gaat met de steppekiekendief. De steppekiekendief gaat in Europa sterk achteruit, tussen 1970 en 1990 is de populatie met 30% afgenomen en de afname was nog sterker tussen 1990 en 2000. Waarschijnlijk is de soort als broedvogel uit Moldavië en Wit-Rusland verdwenen. Lees hier meer informatie.

In Azië lijkt de soort wat stabieler maar er zijn signalen dat het ook daar hard achteruit gaat, bijvoorbeeld in Kazachstan. Oorzaak van de afname is de degradatie en vernietiging van steppegraslanden als gevolg van cultivering, platbranden, overbegrazing en intensivering van de landbouw.

Vogelbescherming zet zich via BirdLife International in voor de bescherming van deze prachtige roofvogel. In internationaal verband dringt BirdLife aan op de bescherming van steppegraslanden en halfwoestijnen in Azië, extensieve veeteelt te promoten en het in kaart brengen van de belangrijkste broedgebieden en welke bedreigingen daar het meest acuut zijn.

Maar vooralsnog zijn we vooral blij dat we deze prachtige roofvogel kunnen bijschrijven op de lijst van Nederlandse broedvogels!