Navigatie overslaan
Alle berichten

Webcams trekken 1,2 miljoen bezoekers

Geplaatst op 31 juli 2015

Beleef de Lente, het webcamproject van Vogelbescherming Nederland, heeft dit seizoen 1,2 miljoen unieke bezoekers getrokken, veel meer dan het vorige seizoen. Vandaag gaan de camera's bij de vogelnesten uit.

Voor de negende keer op rij konden bezoekers van http://www.beleefdelente.nl/ via webcams het leven van de vogels in de nesten volgen. Vanaf het moment dat ze aankwamen op hun broedplaats tot het uitvliegen van de jongen. Voor de camera's waren onder andere spreeuwen, bosuilen, slechtvalken en ooievaars te zien. Vandaag, op 31 juli, gaan de camera's uit, na een bijzonder lang seizoen: al op 1 maart gingen de eerste webcams aan en die bleven een maand langer streamen dan normaal. Dat kwam omdat sommige vogels dit jaar laat waren met broeden.

Aan het scherm gekluisterd

Het was een enerverend seizoen. Zo zagen kijkers hoe de ooievaar een van haar jongen uit het nest zette. De slechtvalken hielden veel kijkers wekenlang aan het beeldscherm gekluisterd: terwijl de valken op eieren zaten werd het mannetje uit het nest verjaagd door een concurrerende slechtvalk-man. Een van die mannetjes maakte het moeder valk extra lastig de eieren uit te broeden door haar prooien af te pakken.

Kijkcijfers: 1,2 miljoen bezoekers, 6 miljoen bezoeken

De kijkcijfers zijn indrukwekkend: 1,2 miljoen individuele bezoekers namen in die vijf-en-halve maand een kijkje op de site, of waren er vaste gast. In totaal werd de Beleef de Lente-site meer dan 6 miljoen keer bezocht.

Real life soap

De vogels werkten dit seizoen niet allemaal mee. De koolmezen, roodborsten en huismussen kozen een andere plek om te broeden en de steenuilen verlieten de camera-nestkast in Brabant vlak voordat ze eieren leken te gaan leggen. De natuur laat zich nu eenmaal niet regisseren. Vogelbescherming schakelde snel over naar een steenuilenkast met webcam in Winterswijk, waar moeder steenuil al snel haar eerste ei legde. Voor de huismussen in de plaatst kwam een webcam in een spreeuwenkast, waar wel in werd gebroed en 6 jonge spreeuwen uitvlogen.

En de webcam van de roodborst werd op een tak bij een ijsvogelnest geplaatst. Dit leverde prachtige beelden op van parende en vissen vangende ijsvogels. Ook de torenvalken zorgden voor een verrassing. Lange tijd leek het er op dat de nestkast in de duinen leeg zou blijven, maar aan het eind van het seizoen gebeurde het toch nog en zagen we vijf jonge valken opgroeien. Het broedseizoen bij de bosuilen verliep, na de late start, van een leien dakje en leverde twee kerngezonde jongen op.