Navigatie overslaan
Kluut / Shutterstock Alle berichten

‘Vogels zijn belangrijk, prachtig en bijzonder’

Geplaatst op 18 april 2023

Leden van Vogelbescherming kunnen van 18 april tot 15 mei hun vertegenwoordiger in de Ledenraad kiezen. We vroegen huidige Ledenraadsleden waarom zij zich op deze manier inzetten voor Vogelbescherming en waarom uw stem belangrijk is. Deze keer: vicevoorzitter Roy Beijaert.
Roy Beijaert Roy Beijaert

Even voorstellen:

Naam: Roy Beijaert

Leeftijd: 69 jaar

In Ledenraad sinds: juni 2019, vicevoorzitter ledenraad sinds 2021

Beroep: praktiserend huisarts

Waarom zet je je, nu als vicevoorzitter van de Ledenraad, in voor Vogelbescherming?

“Als je met z’n allen vogels systematisch wereldwijd beschermt, bescherm je vanzelf ook al het andere leven op aarde. Vogels geven een signaal over bossen, velden, toendra’s, moerassen, zee, kuststroken en hooggebergten. Over insecten, schelpdieren, vissen, over de complete status van ons milieu. Dat maakt vogels ongelooflijk belangrijk, prachtig en bijzonder. Daar zet ik me, als vicevoorzitter, samen met de voorzitter van de Ledenraad, extra voor in en hoop zo samen met alle Ledenraadsleden ook in de komende jaren de stem van de leden in Zeist te laten horen. Omdat Vogelbescherming er, veel meer dan ik mij ooit heb gerealiseerd, echt toe doet...”

Wat is jouw mooiste vogelervaring en waarom?

“Het is er niet één, het zijn er tientallen. Het is de onverwachte mussenvergadering in een stadswijk, de zwarte ibis tussen de lepelaars op Vlieland, de roerdomp die je pas voor het eerst op je 65ste ziet, de zwarte specht die voorlangs vliegt tijdens een bosloop, twee steenuiltjes op een paal in Portugal of de harpij, nagejaagd door blauwe ara’s langs de Surinaamse Kabalebo-rivier.”

Wat spreekt jou aan in de Ledenraad van Vogelbescherming?

“Dat je mag meedenken over de indrukwekkende en uitgebreide plannen van Vogelbescherming. Dat er bijvoorbeeld wordt gevochten voor een vogelradar om zo veel mogelijk te voorkomen dat vogels tegen windmolens aanvliegen. Dat je je realiseert dat er in Spanje jaarlijks nog steeds 800.000 zomertortels worden afgeschoten en dat je daar, samen met Birdlife International, wat aan kunt doen.”

Waarom zouden leden volgens moeten stemmen voor de Ledenraad?

“Omdat Vogelbescherming er, veel meer dan ik mij ooit heb gerealiseerd, echt toe doet, dat er miljoenen omgaan en dat je zo’n belangrijke organisatie een breed, slim, betrouwbaar en verstandig klankbord gunt.”

Stem voor de nieuwe Ledenraad

Elke lente kunnen de leden van Vogelbescherming hun vertegenwoordigers kiezen voor de Ledenraad. Herkiesbare leden kunnen herkozen worden en nieuwe leden gekozen. Bent u lid? Dan kunt u hier stemmen. Met uw stem geeft u de Ledenraad mandaat om u te vertegenwoordigen.

Geef tegen vogelgriep

Niet eerder heeft vogelgriep zoveel slachtoffers onder wilde vogels gemaakt. Diverse kolonies grote sterns in Nederland zijn weggevaagd. Tienduizenden vogels zijn gestorven. Ook visdiefjes, eenden, steltlopers en nu ook roofvogels en ooievaars zijn slachtoffer.

Jouw extra gift is meer dan welkom

Mag je bomen snoeien tijdens broedseizoen?

Lees deze en veel meer vragen over vogels en de wet, bijvoorbeeld over jacht en schadebestrijding, vogels in gevangenschap en vogels in het broedseizoen.

Veelgestelde vragen