Navigatie overslaan
Pand Vogelbescherming Nederland / JvD

Ledenraadsverkiezing Vogelbescherming

De Ledenraad van Vogelbescherming bestaat uit ten minste 35 en ten hoogste 40 leden en neemt bij Vogelbescherming de plaats in van een Algemene Vergadering. Wilt u daarover meer weten? Lees dan onze statuten.

Elk lid van Vogelbescherming kan zich kandidaat stellen voor vacatures in de Ledenraad, en alle leden mogen deelnemen aan de verkiezingen van nieuwe Ledenraadsleden. Nog meer weten over de Ledenraad? Kijk dan hier.

De stemming is gesloten

U kunt niet meer stemmen voor de ledenraadsverkiezing 2021.

Hoe gaat het verder?

Na de sluitingstermijn van 15 mei telt de Kiescommissie de stemmen. De uitslag maken we bekend via deze website en in het eerstvolgende nummer van Vogels.

De kandidaten krijgen persoonlijk bericht. Voor de gekozen leden gaat het lidmaatschap van de Ledenraad in op 1 juni 2021. Dat is voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot herverkiezing.

Aanbeveling van de Kiescommissie

De Kiescommissie heeft alle kandidaten gecontroleerd en heeft geconstateerd dat alle kandidaatstellingen geldig zijn. Gezien de huidige samenstelling van de Ledenraad is – voor een meer evenwichtige spreiding – vooral behoefte aan jongere kandidaten, vrouwelijke kandidaten en kandidaten met kennis op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, organisatie van verenigingen, en  communicatie. Onder de kandidaten bevinden zich ook herkiesbare leden die zich aangemeld hebben voor een tweede termijn. In de praktijk is gebleken dat het enige tijd kost om ingewerkt te raken in de materie. Daarom is het in het kader van de continuïteit een overweging waard om te stemmen op herkiesbare kandidaten.

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Onze strategie

Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International. Een mondiaal netwerk van partners die gezamenlijk optrekken in het beschermen van vogels en hun leefomgeving. We werken volgens het principe van ‘science based conservation’. Dit betekent dat kennis en het opdoen van nieuwe kennis voor ons belangrijk is.

Bekijk hier onze strategie