Ledenraadsverkiezing Vogelbescherming

Fijn dat u wilt deelnemen aan de verkiezing van Ledenraadsleden van Vogelbescherming! De Ledenraad van Vogelbescherming bestaat uit ten minste 35 en ten hoogste 40 leden en neemt bij Vogelbescherming de plaats in van een Algemene Vergadering. Wilt u daarover meer weten? Lees dan onze statuten.

Elk lid van Vogelbescherming kan zich kandidaat stellen voor vacatures in de Ledenraad, en alle leden mogen deelnemen aan de verkiezingen van nieuwe Ledenraadsleden. Nog meer weten over de Ledenraad? Kijk dan hier.

De verkiezing is afgelopen

U kunt niet meer stemmen. 

Hoe gaat het verder?

Na de sluitingstermijn van 15 mei telt de Kiescommissie de stemmen. De uitslag maken we bekend via deze website en in het eerstvolgende nummer van Vogels.

De kandidaten krijgen persoonlijk bericht. Voor de gekozen leden gaat het lidmaatschap van de Ledenraad in op 1 juni. Dat is voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot herverkiezing.

Gerelateerde items