Navigatie overslaan
Kitesurfen / Shutterstock Alle berichten

Vogelbescherming: Watersporters houd rekening met de vogels

Geplaatst op 14 september 2023

De komende week blijft het prima weer om te recreëren op, rond of boven het water. Wat veel mensen niet weten is dat het water voor veel vogels een belangrijke plek is om te rusten of naar voedsel te zoeken. Vogelbescherming Nederland roept daarom alle waterrecreanten op om zich te houden aan de regels, zodat vogels hun energie kunnen gebruiken om te overleven.

Verstoring door recreatie

Vorig jaar gaf Vogelbescherming Nederland opdracht voor het rapport ‘Verstoring van vogels door recreatie’ (Krijgsveld en anderen, 2022). Daaruit komt naar voren dat verstoring door recreatie aanzienlijk is. Het is zelfs zo erg dat de strandplevier vanwege verstoring door recreatie dreigt te verdwijnen uit ons land. Vooral grote aantallen recreanten veroorzaken verstoring. En naast honden, leveren onvoorspelbare verstoringen – zoals speedboten en kitesurfers – eveneens veel stress op. Waterrecreatie heeft dus ook een grote impact op vogels.

Strandplevier / Natalia Paklina - BuitenBeeld De strandplevier dreigt vanwege verstoring door recreatie te verdwijnen uit ons land. Strandplevier / Natalia Paklina - BuitenBeeld

Kitesurfen meest verstorend

Een vorm van watersport die verstorend werkt is het kitesurfen, een sport die de laatste jaren een enorme vlucht heeft genomen. Kitesurfen is ongeveer de meest bedreigende activiteit voor vogels. Vogels zien in de kite met zijn grillige bewegingen een groot gevaar. Goede nieuws is wel: als kitesurfers blijven op de afgebakende stukken water die speciaal voor hen zijn ingericht zie je daar direct effect van. Vogels leren snel en weten dat ze buiten die zone veilig zijn. Het zogenaamde zoneren is dus zeer effectief. Vogelbescherming roept iedereen en kiters in het bijzonder dus op om alleen op de aangewezen kite plaatsen te kiten.

Voorlichting noodzakelijk

Voorlichting aan kitesurfers en andere watersporters is noodzakelijk. Vooral omdat verstoring van op het water rustende of naar voedsel zoekende vogels bijna nooit moedwillig plaatsvindt. Het lijkt immers of de vogels even opvliegen en later weer (elders) neerdalen. In het echt betekent dit dat vogels continu energie verspillen aan zichzelf in veiligheid brengen. En onbekend maakt onbemind.

Video in nieuw venster openen

Help mee om het filmpje te verspreiden

Vogelbescherming heeft dit filmpje gemaakt. Het zou geweldig zijn als zoveel mogelijk mensen helpen om dit filmpje te verspreiden. Het filmpje is goed bruikbaar om te delen via sociale media, (nieuws)websites etc. Samen kunnen we ervoor zorgen dat er in, op en rond het water rust is op de plekken die voor vogels zo belangrijk zijn.

Animatie: Studio JobJob

Download hier een vierkante versie van het filmpje.
Download hier een vierkante versie zonder logo van Vogelbescherming.
Download hier een horizontale versie zonder logo.

Online vogelgids

Ontdek meer dan driehonderd vogelsoorten in één online vogelgids met: vogelgeluiden, tekeningen, foto's, vogelaantallen en meer. In de online vogelgids van Vogelbescherming vind je vogels die in Nederland voorkomen.  

naar de vogelgids

WAD is er aan de hand?

Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Het is ook het leefgebied van miljoenen vogels. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed. Als Waddenliefhebbers maken we het de vogels, vaak onbedoeld, moeilijk.
Dat kan anders!

#WADdoejij?