Navigatie overslaan
Alle berichten

Vogelbescherming roept kamer op: maak natuurherstel onderdeel nieuwe mestwet

Geplaatst op 28 oktober 2014

Herstel biodiversiteit in het landelijk gebied moet onderdeel zijn van de Wet Verantwoorde groei melkveehouderij. Dat stelt Vogelbescherming Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. De Wet Verantwoorde groei melkveehouderij is onderdeel van de mestwet en wordt de komende maanden in de Kamer behandeld. In de wet wordt met geen woord gerept over biodiversiteit, terwijl de intensieve veehouderij een van de belangrijkste oorzaken van de dramatische achteruitgang van de natuur in het landelijk gebied is. Een gemiste kans, vindt Vogelbescherming.

De intensieve melkveehouderij, met de daaruit voortkomende mestproblematiek, is één van de grootste oorzaken van de achteruitgang van biodiversiteit in ons land. Om dit verlies te stoppen is een integrale benadering noodzakelijk. De huidige mestwetgeving, waar de Wet Verantwoorde groei melkveehouderij onderdeel van is, zou moeten bijdragen aan de oplossing van dit grote probleem, maar dat gebeurt nu niet.

Vogelbescherming vindt dit een gemiste kans. Verantwoorde groei van de melkveehouderij in ons land kan alleen in combinatie met herstel biodiversiteit in het landelijk gebied. Dat heeft consequenties voor de ontwikkeling van de melkveehouderij. Juist in Nederland, waar de natuur op het platteland al decennia lang keihard achteruit gaat. Soorten als de veldleeuwerik (-95%) en grutto (-60%) hebben het in ons land steeds moeilijker om hun jongen groot te brengen, terwijl uitwijken naar andere landen en gebieden onmogelijk is.

Vogelbescherming Nederland roept de staatssecretaris daarom op om met haar in gesprek te treden en te bekijken hoe het behoud van biodiversiteit onderdeel kan zijn van de nieuwe wetgeving. Ook roept ze de Kamer op om bij het Ronde Tafel  gesprek over de nieuwe wet op 6 november biodiversiteit mee te nemen in de discussie.

Ruim een jaar geleden startte Vogelbescherming met de campagne Red de Rijke Weide, om aandacht te vragen voor de achteruitgang van natuur op het platteland en om bloemen en kruiden weer terug te krijgen in de weides. De bijbehorende petitie is ruim 90.000 keer ondertekend.

Kijk voor meer informatie op www.redderijkeweide.nl.