Navigatie overslaan
Kievit / Arnold van Kreveld Alle berichten

Oproep aan Van Dam: Gebruik extra Europees geld voor boeren en weidevogels

Geplaatst op 21 juli 2016

Vogelbescherming Nederland roept staatssecretaris Van Dam op om het extra geld uit Brussel voor de veehouderij, in te zetten voor minder koeien én het redden van de weidevogels. Daarmee slaat de staatssecretaris volgens Vogelbescherming twee vliegen in één klap: hij draagt bij aan herstel van de natuur op het boerenland en aan een betere melkprijs.

De Europese commissie maakte afgelopen maandag bekend 500 miljoen euro extra voor steun aan boeren beschikbaar te stellen. Reden voor het vrij maken van dit budget zijn de aanhoudend lage prijzen van zuivel en vlees. Van het totale bedrag is 150 miljoen bedoeld om de melkproductie te verlagen om zo tot betere prijzen te komen. Van de 500 miljoen is 23 miljoen beschikbaar voor Nederland.

Minder koeien, extensiever boeren

In een brief aan staatsecretaris Martijn van Dam vraagt Vogelbescherming het Europese geld in te zetten voor minder melkvee per bedrijf en voor een extensivering van de melkveebedrijven. Daarmee slaat de staatssecretaris volgens Vogelbescherming twee vliegen in één klap. Door minder melkvee is er minder overproductie, wat bijdraagt aan een betere prijs, precies dat wat de Europese Commissie met de investering wil bereiken. Tegelijkertijd biedt extensivering van de bedrijven kansen voor herstel van de natuur op het boerenland, met name voor weidevogels.

Redden weidevogels

Het redden van weidevogels zoals grutto en kievit is een doelstelling van de staatssecretaris. Het gaat namelijk dramatisch slecht met weidevogels in ons land als gevolg van de intensieve landbouw. De afgelopen drie decennia is het aantal broedpaar van de grutto in ons land met meer dan de helft afgenomen. Ook de kievit daalt hard qua aantal. Reden voor Vogelbescherming en Sovon om dit jaar uit te roepen tot het Jaar van de Kievit en extra onderzoek te doen naar de achteruitgang.

Minder vee per bedrijf is niet alleen gunstig voor weidevogels maar ook doelstellingen op het gebied van milieu zoals het terugdringen van fosfaat en op het gebied van dierenwelzijn zijn er, volgens Vogelbescherming, mee gediend.