Navigatie overslaan
Kolgans / Shutterstock Alle berichten

Vogelbescherming maakt bezwaar tegen afschot overwinterende ganzen Friesland

Geplaatst op 25 januari 2018

De provincie Friesland heeft toestemming verleend voor het jaarlijks afschieten van 200.000 overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen. Vogelbescherming Nederland tekent vandaag bezwaar aan tegen het besluit waarmee dit grootschalig afschot mogelijk wordt gemaakt. De maatregelen gaan volgens Vogelbescherming veel te ver.

De provincie Friesland besloot vorige maand tot het goedkeuren van het faunabeheerplan voor overwinterende brandganzen, grauwe ganzen en kolganzen. Doel is om de schade die door de ganzen wordt veroorzaakt aan landbouwgewassen jaarlijks te laten dalen met 5–10 procent. Dit moet op papier gebeuren door de ganzen te verjagen van schadepercelen naar foerageergebieden, maar in de praktijk gaat het om intensieve bejaging. De winterrust is afgeschaft, de foerageergebieden zijn verkleind en er gelden vrijwel geen beperkingen meer voor het doden van de ganzen op de schadepercelen. Er mogen zelfs lokmiddelen worden gebruikt om de ganzen naar de schadepercelen te lokken, terwijl het juist de bedoeling is om ze daar verre van te houden.

Afschot voor zonsopkomst

De Friese Provinciale Staten hebben gisteren een wijziging van de provinciale verordening aangenomen die ook afschot van ganzen mogelijk maakt vanaf een half uur voor zonsopkomst. Dat is bezwaarlijk, omdat veel ganzen juist dan vanuit hun slaapplaatsen vertrekken richting hun foerageergebieden. Dit leidt tot onnodig afschot van ganzen. Vogelbescherming zal daarom apart bezwaar maken tegen de wijziging van het faunabeheerplan die voor het afschot voor zonsopkomst nodig is.

Alternatieven mogelijk

Overwinterende ganzen zijn van oudsher altijd te gast in Friesland. Vogelbescherming Nederland pleit voor échte winterrust. Geef de ganzen rust in de vier wintermaanden dat de grasgroei nagenoeg stilstaat en de schade aan landbouwgewassen beperkt is. Zorg in de maanden daarna voor voldoende en logisch gelegen foerageergebieden en geef boeren in de rest van Friesland de ruimte om de ganzen te verjagen. Daarnaast is een goede schaderegeling onmisbaar, zodat de boeren tegemoet gekomen kunnen worden.

Nederland van groot internationaal belang voor overwinterende ganzen

Nederland is dé internationale mainport voor overwinterende ganzen. Ons open landschap, dat zich kenmerkt door de aanwezigheid van veel water en een groot aanbod aan voedselrijke graslanden, is de essentiële schakel in de jaarlijkse cyclus van broeden in het arctisch gebied en overwinteren in de gematigde zone. Nergens anders op het Europese vasteland vinden we zulke hoge concentraties overwinterende ganzen. Het grootste gedeelte (60-80 procent) van de Europese populaties van de brandgans, de grauwe gans en de kolgans verblijft in de winter in Nederland, waarvan een zeer groot aantal in de provincie Friesland. De internationale verantwoordelijkheid voor deze overwinterende ganzen is dus groot en Vogelbescherming vindt het onbestaanbaar dat we onze zorg voor deze kwetsbare populaties winterganzen in Friesland zouden inruilen voor grootschalig afschot.