Navigatie overslaan
Kluut windmolen / Michiel Locker - Fotogalerij Alle berichten

Vogelbescherming: geen windmolens en zonnepanelen in Waterland en het IJmeer

Geplaatst op 20 februari 2020

Vogelbescherming Nederland is enthousiast over de Amsterdamse Regionale Energie Strategie (RES) als het gaat om zonnepanelen op daken. We maken ons wel grote zorgen over de mogelijkheid windmolens en zonnepanelen in Waterland en het IJmeer te plaatsen. Vogelbescherming roept de gemeente op hier vanaf te zien.

Vogelbescherming feliciteert de gemeente Amsterdam in een brief dat ze als eerste gemeente een strategie voor de energietransitie heeft gemaakt. De organisatie  stelt dat zonne-energie opwekken met panelen op de vele lege daken een weg is die heel Nederland zou moeten volgen. Net als het plaatsen van windmolens in de bebouwde omgeving en langs snelwegen.

Zorg

Vogelbescherming is echter ernstig bezorgd over de extra zoekgebieden voor wind en zonne-energie: Waterland en IJmeer. Beide gebieden zijn van grote waarde voor vogels en natuur. Waterland voor de toch al ernstig onder druk staande weidevogels, waaronder de grutto, onze nationale vogel, en het IJmeer voor veel watervogels. Het IJmeer is bovendien een Europees beschermd Natura 2000-gebied.

Dubbel de dupe

Schrap deze zoekgebieden en bescherm de grote natuurwaarde en landschappelijke waarde, vraagt Vogelbescherming aan de gemeente. De klimaatverandering is op zichzelf een grote bedreiging voor de natuur en veel vogelsoorten. Het kan niet zo zijn dat die dubbel de dupe worden: van zowel de klimaatverandering als van maatregelen om daar iets aan te doen via een energietransitie.

Natuurinclusief

Voor de uitvoering van maatregelen binnen de bebouwde omgeving vraagt Vogelbescherming deze zoveel mogelijk ‘natuurinclusief’ uit te voeren. Dat kan onder andere door combinaties van zonnepanelen en 'groene' daken en het creëren van nestgelegenheid voor vogels en voorzieningen voor vleermuizen in gebouwen.

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws