Navigatie overslaan
Alle berichten

Vijf sterren voor Vogelplas Starrevaart

Geplaatst op 14 april 2015

De zang komt boven het verkeersgedruis van de A4 uit: zri-zri-zruut! Hoog in een wuivende riethalm, snaveltje wijd open, roestbruine staart breed uitwaaierend, zit een blauwborst de sterren van de hemel te zingen. Een mooi welkom aan de rand van vogelplas Starrevaart.

Wonderlijke oase

Vogelplas Starrevaart bij Leidschendam is een wonderlijke oase in een sterk verstedelijkt gebied. Ingeklemd tussen bebouwing, tuinderijen en kassen van bloemenkwekers en de drukke A4 biedt deze plas van dertig hectare onderdak aan een verrassende verscheidenheid aan vogels.

In de rietkragen die de plas omzomen riedelt het dit vroege voorjaar van de rietgorzen. De blauwborst zit er en ook het winterkoninkje ratelt er op los. Vanuit de wilgenboompjes klinken fitis en tjif-tjaf en in het riet jodelt de dodaars.

Om bij de vogelkijkhut te komen, loop je over een dijk die twee werelden scheidt. Links het geraas van de rijksweg en de drukte van hardlopers en wielrenners. Rechts het vogelkoor van de plas; de zangers in het riet, ondersteund door het bassen van ganzen en eenden en de hoge uithalen van steltlopers.

Kijkhut De Vogelknip

Vanuit de zeer goed geoutilleerde kijkhut De Vogelknip heb je een adembenemend gezicht op het schelpeneilandje enkele meters voor de hut. Het is afgeladen met grutto’s die ofwel elegant op één poot staan te slapen, of met veel misbaar hun plaatsje bevechten op het eilandje.

Hier en daar scharrelen wat tureluurtjes tussen de grutto’s en er zit zelfs een zwarte ruiter. Ook een flinke groep scholeksters gebruikt dit eilandje als rustplaats. Tel daar nog een handvol kieviten en een enkele kluut bij op en vol is het schelpenstrandje. De zwarte ibissen hebben hun heil even elders gezocht.

Op het water zwemmen allerhande eendensoorten. De krakeenden hebben hun gelijkmoedigheid laten varen en zijn verwikkeld in felle gevechten. Ook het paartje brilduiker gaat geheel op in baltsbedrijvigheid. Om hen heen dobberen ontelbaar veel slobeenden en kuifeenden, tientallen bergeenden en nog een enkele smient.

Op de Vlietdijk

Bij de rondgang rond het meer wordt het rustiger, boomgroepen en rietkragen dempen het verkeersgeluid. Het is warm achter het riet. Hoog boven het land cirkelen twee buizerds op de thermiek. In de verte hangt een torenvalk te bidden. Tussen de zonnebadende lammetjes op de Vlietdijk trippelen kwikstaarten.

Vogelplas Starrevaart is een weldaad voor oog en oor. Als er een sterrensysteem voor vogelgebieden zou bestaan, verdient deze plas vijf sterren.

Meer informatie 

website van Vogelwerkgroep Vlietland