Navigatie overslaan
Veldleeuwerik / Shutterstock Alle berichten
Veldleeuwerik / Shutterstock Robert Kwak

Door Robert Kwak
Medewerker Vogelbescherming

Het is drastisch mis met het leefgebied van onze vogels

Geplaatst op 19 oktober 2017

Sinds 1980 zijn alleen al in Noordwest-Europa 421.000.000 vogels verdwenen. 421 miljoen! Door wetenschappelijk onderzoek wordt steeds duidelijker waarom de vogels massaal verdwijnen. Gisteren bracht de Radboud Universiteit de nieuwste schokkende onderzoeksresultaten naar buiten. In Duitse natuurgebieden (daarbij ook veel gebieden in Nordrhein-Westfalen grenzend aan Nederland) is 75% van de insecten verdwenen! 75% van het vogelvoer waarmee jonge vogels worden grootgebracht is weg. Je vraagt je af hoe vogels überhaupt nog kunnen overleven. Veel vogels doen dat dus ook niet.

Achteruitgang leefgebied

De resultaten van het onderzoek van de Radboud Universiteit komen niet als een verrassing. We kennen de discussie over dioxines in de duinen die onze tapuiten nekken en over de neonicotinoïden die onze insecten etende zangvogels de das om doen. Tel daar de onderzoeken bij op over het kalkgebrek in bossen (waardoor eieren kapot gaan en poten van jonge vogels in het nest al breken) en het beeld doemt op van een leefgebied waarin het voor vogels langzaam maar zeker onmogelijk wordt te overleven.

Het zijn overmatig gebruik van stikstof en gifstoffen en de ontwatering. Of de landschapskwaliteit met het verdwijnen van talloze natuurelementen en het geïsoleerd raken van natuurgebieden. Voeg daarbij het extreem intensieve landgebruik met overmatig maaien waardoor bloeiende planten nauwelijks nog kans krijgen. Zelfs talloze ‘gewone’ vogelsoorten dreigen nu uit ons landschap te verdwijnen. Denk aan spreeuwen, boerenzwaluwen, veldleeuweriken, kieviten, waterhoentjes en ga zo maar door.

Ook onze éigen leefomgeving...

En mochten er mensen zijn die het verdwijnen van al deze prachtige vogels niet boeit. Dat kan. Bedenk dan dat de leefomgeving van onze vogels, ook onze eigen leefomgeving is. Een gezonde vogelstand, vlinderstand en insectenstand is een graadmeter voor de kwaliteit van die leefomgeving. Zijn de vogels ziek, zwak en misselijk doordat er een laag van giffen en stikstof over ons land ligt? Dan krijgen ook mensen vroeg of laat hun deel en zullen deze schadelijke stoffen onze gezondheid beïnvloeden. Dat is geen prettig vooruitzicht en waarschijnlijk nu al aan de gang.

En dan laten we andere - misschien minder opvallende - diensten die de natuur ons levert als bestuiving (bijensterfte!) en natuurlijke bestrijding van plagen nog even buiten beschouwing. Net als de recreatieve en belevingswaarde die een divers, rijk en gezond landschap ons biedt.

We willen bloemen, insecten, vogels en vlinders terug

Vogelbescherming Nederland roept het nieuwe kabinet op zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de stikstofuitstoot en het gebruik van giffen en bestrijdingsmiddelen aan banden te leggen. Zet een omgevingsbeleid in dat onze landschappen weer diverser maakt. We willen onze bloemen, insecten, vogels en vlinders terug! Het wordt tijd dat de basiskwaliteit van ons landschap opgekrikt wordt. We hebben recht op een overheid die garant staat voor een gezonde leefomgeving. Rutte, doe iets!

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer