Navigatie overslaan
Grauwe gors / Shutterstock Alle berichten

Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden

Geplaatst op 3 juli 2017

In Leuven wordt op zaterdag 21 oktober de balans van 10 jaar inzet voor akkervogels opgemaakt. ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ krijgt een vervolg in een Vlaams-Nederlands akkervogelsymposium. Vogelbescherming is mede-organisator.

Eerste congres

In 2006 werd voor de eerste keer in de Lage Landen een symposium aan akkervogels gewijd. Het symposium ‘Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden’ heeft ertoe bijgedragen dat akkervogels zowel in Nederland als in België hoger op de politieke agenda kwamen. Nadien kwamen dan ook tal van regionale akkervogelinitiatieven van de grond, zowel bij overheden als bij organisaties in de sfeer van landbouw en natuur.

Een vervolg...

Op zaterdag 21 oktober 2017 organiseren Natuurpunt, Vogelbescherming Nederland en Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels een vervolgsymposium. Insteek is dan een terugblik op de afgelopen tien jaar: hoe vergaat het ondertussen onze akkervogels, wat hebben we over ze geleerd, wat is de betekenis geweest van agrarisch natuurbeheer en welke lessen kunnen we trekken voor de komende tien jaar? Het zoeken naar de antwoorden op deze vragen doen we aan de hand van een aantal boeiende sprekers uit binnen- en buitenland.

Patrijs / Elwin van der Kolk Patrijs / Elwin van der Kolk

Voor wie?

Het symposium vindt plaats in het provinciehuis van Leuven (vlakbij station). Het symposium staat open voor alle bij akkervogels betrokkenen, waaronder onderzoekers, medewerkers van landbouw- en natuurbeschermingsorganisaties, beleidsmedewerkers en vrijwilligers.

Meer informatie en inschrijven

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht (max. 200 plaatsen), ten laatste op 13 oktober.

Tijdens de lunch wordt er een postersessie georganiseerd.
Als u belangstelling hebt om een poster te presenteren, stuur dan een mail voor 1 oktober naar Freek Verdonckt van Natuurpunt of Jules Bos van Vogelbescherming Nederland.

Programma akkervogelsymposium 21 oktober 2017

Dagvoorzitter: Nel Sangers

09.15 uur: Ontvangst met koffie

10.00-12.15 uur

 • Een terugblik op 10 jaar akkervogelbeheer Olivier Dochy, provincie West-Vlaanderen
 • Organisatie en resultaten van akkervogelmonitoring in Vlaanderen Luc Debruyn, INBO
 • Punttellingen, een krachtige methode voor monitoring Wouter Vansteelant, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
 • Over biodiversiteit en natuurbescherming in agrarisch gebied David Kleijn, WUR

Middaglunch en postersessie

13.45-17.00 uur - Case studies en panelgesprek

 • How to save the partridge? Results from 14 years of partridge conservation in a project area in central Germany  Eckhard Gottschalk, Universiteit Göttingen
 • Targeted agri-environment schemes for the Corn Bunting in Scotland  Jeremy Wilson, RSPB Scotland
 • De zwanenzang van grauwe gors in Vlaanderen  Robin Guelinckx, Werkgroep Grauwe Gors
 • Tien jaar bijleren over veldleeuwerik  Henk Jan Ottens, Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
 • Akkervogels in een natuur-inclusieve landbouw – panelgesprek
  Wiebren van Stralen, programmaleider Living Labs natuurinclusieve landbouw
  Lieve de Schampelaere, voorzitter Natuurpunt
  Peter Harry Mulder, akkerbouwer in Groningen
  David Kleijn, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer WUR
 • Nabeschouwing Toon Denys, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

17.00-18.00 uur Receptie

 

Aanmelding kan via de website van Natuurpunt.