Navigatie overslaan
Grutto / Buiten-Beeld - Mark Schuurman Alle berichten

Van Dam pakt niet door om Nationale Vogel te redden

Geplaatst op 28 september 2016

Bijna een jaar geleden liet staatssecretaris Martijn van Dam aan de Tweede Kamer weten uiterlijk juni 2016 met een plan van aanpak voor het redden van de weidevogels te komen. Tot op de dag van vandaag is dat plan er nog steeds niet. Omdat de tijd dringt, stuurt Vogelbescherming Nederland vandaag een brief aan Van Dam met de oproep zo snel mogelijk werk te maken van dit plan en concrete actie te ondernemen.

Geen plan, geen begroting. En dus werd er tijdens Prinsjesdag met geen woord gerept over de noodzaak de weidevogels te redden. Er is inmiddels wel een conceptplan door het Ministerie van Economische Zaken gemaakt. Dat plan is echter zo vaag dat het de weidevogels niet gaat helpen.

Geen vertrouwen in plan

Ondanks herhaaldelijk aandringen van Vogelbescherming bevat dit concept bijvoorbeeld geen concrete doelstellingen over het aantal weidevogels dat wordt nagestreefd. Zo pleit Vogelbescherming voor minimaal 40.000 paar grutto’s in Nederland. Op dit moment zijn er nog zo’n 30.000 paar, een aantal dat elk jaar verder daalt. Ook ontbreekt het aan concrete acties en aan een financiële onderbouwing. Vogelbescherming heeft er dan ook geen vertrouwen in dat dit plan de weidevogels zal helpen en pleit voor een plan met duidelijke doelen, acties en geld.

Vogelbescherming roept Martijn van Dam daarom op om voort te maken met een goed plan, met concrete acties en een goede financiële basis. Vogelbescherming werkt graag aan zo’n plan mee.

Ik wil melk van de rijke weide!

Veel weidevogelboeren produceren melk van rijke weide, maar die is nu nog niet te koop in de supermarkt. Laat Albert Heijn en andere supermarkten weten dat jij ook melk van rijke weides wilt en dat je daar best een paar cent meer voor wilt betalen. Ons doel is 20.000 kaartjes. 

Ik stuur een kaartje

Help de weidevogels

Met uw donatie kunnen we weidevogelboeren helpen om vochtige, bloemrijke weilanden te maken. Ideaal voor weidevogels!
Helpt u onze betrokken weidevogelboeren, en sponsort u een stukje vogelparadijs?

 

Help mee