Navigatie overslaan
Huiszwaluw / Agami - Markus Varesvuo Alle berichten

Tips om huiszwaluwen te beschermen

Geplaatst op 13 mei 2016

De huiszwaluw, velen dragen hem een warm hart toe en spannen zich in om de huiszwaluw de ruimte te bieden die hem toekomt. Vaak al vele jaren. Dit heeft een schat aan kennis en ervaringen opgeleverd die Vogelbescherming nu heeft samengebracht. En dat is nodig, de huiszwaluw kan alle hulp goed gebruiken.

Achteruitgang

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw is het aantal huiszwaluwen in Nederland flink gedaald, meer recentelijk is er sprake van enig herstel. Een van de oorzaken van de forse achteruitgang is dat plaatsen verdwijnen waar huiszwaluwen modder vandaan halen om hun nesten te bouwen. Ook worden er regelmatig nesten weggestoken, omdat mensen bang zijn voor de mest onder de nesten. Om het herstel te continueren, kan de huiszwaluw dus alle hulp goed gebruiken.

Timmer een plank

Vogelbescherming heeft alle kennis verzameld onder een grote groep actieve huiszwaluw-vrijwilligers, onder meer door hen te interviewen. Hierdoor zijn in het rapport – geschreven door Martine Dubois – tal van tips opgenomen over alle aspecten rondom het huiszwaluwleven. Soms is de oplossing simpel. Wie last heeft van huiszwaluwpoep, timmert een plankje onder de nesten en dan is het probleem al verholpen.

Huiszwaluw / Jouke Altenburg Huiszwaluw / Jouke Altenburg

Kunstnesten

Voor huiszwaluwen zijn goede kunstnesten verkrijgbaar. Daarmee kun je huiszwaluwen helpen op plaatsen met onvoldoende modder om zelf nesten van te metselen.
De laatste jaren verschijnen overal in Nederland ook ‘huiszwaluwtillen’. Dat zijn kunstnesten die op een speciale constructie worden aangebracht. Mits op een gunstige plek in het leefgebied geplaatst, is daarmee succes voor de huiszwaluw te boeken. Er is steeds meer ervaring mee. Vogelbescherming heeft verschillende vogelwerkgroepen ondersteund in het plaatsen van dergelijke tillen, mede mogelijk gemaakt dankzij een legaat.

Inspiratie

Vogelbescherming wil met dit up-to-date kennisoverzicht huiszwaluwbeschermers inspireren en op weg helpen met de laatste inzichten. Uiteraard met veel dank voor allen die met hun ervaringen hebben bijgedragen!

Meer weten?

Huiszwaluw / Elwin van der Kolk Huiszwaluw / Elwin van der Kolk

Ode aan de huiszwaluw

Internationaal gerenommeerd vogelonderzoeker Theunis Piersma heeft vele huiszwaluwnesten aan zijn huis in Gaast. Hij stelt zich vragen over hoe deze bijzondere trekvogels leven. Voor wie het nog niet las, koop het bij Vogelbescherming. Dan steunt u onze vereniging.