Navigatie overslaan
Roze vetkruid / Hans Peeters Alle berichten

Synchroon en Vogelbescherming gaan samenwerken

Geplaatst op 16 juni 2022

Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, en Vogelbescherming Nederland hebben een driejarig contract ondertekend. Het doel is om samen een werkwijze te ontwikkelen die toekomstige bewoners inspireert en helpt om hun tuin natuurinclusief en vogelvriendelijk in te richten. De samenwerking beoogt daarnaast om laagdrempelige hulpmiddelen te maken voor gemeenten en ontwikkelende partijen om bouwprojecten vogelvriendelijker te maken.

Ontwikkelaar Synchroon en Vogelbescherming constateren dat bij de nieuwbouw van huizen, de inrichting van het openbaar gebied en de aanleg van tuinen méér aandacht nodig is voor biodiversiteit en een goede leefomgeving voor vogels.

Het natuurrijker inrichten van de Nederlandse woonwijken biedt grote kansen voor de biodiversiteit. Maar dat is niet het enige, ook ten aanzien van klimaatadaptatie, gezondheid en een prettige leefomgeving, is een groene omgeving van groot belang. De natuurlijk ingerichte wijk is voor veel mensen de meest directe connectie met de natuur.

Natuurinclusief moet standaard zijn

Synchroon houdt in de ontwerpfase al rekening met biodiversiteit en natuurinclusief bouwen bij de woonwijken die ze ontwikkelt en laat realiseren. Het hogere doel op termijn is dat dit de standaard wordt in alle nieuwbouwwijken in Nederland en dat natuurinclusief bouwen wordt opgenomen in het bouwbesluit. Henri van Dam, directeur Synchroon: “Stadsnatuur is één van de zeven impactgebieden van Synchroon Circulair. Door de samenwerking met Vogelbescherming kunnen wij onze kennis delen en nieuwe inzichten opdoen, waarmee we onze projecten nog aantrekkelijker kunnen maken voor vogels en bewoners.”

Floris van Hest: “Al het onderzoek wijst één kant op: mensen zijn niet alleen gezonder, maar ook gelukkiger in een groene omgeving. En als je die goed inricht, met schuil- en nestplekken, met inheems groen en er ook voor zorgt dat het beheer op orde is, dan helpen we ook de vogels, egels, vlinders en bijen. Mooi dat Synchroon deze stap met ons wil zetten.”

Groen rondom de huizen

Vogelbescherming en Synchroon willen zich samen actief inzetten om andere partijen te inspireren om natuurinclusief te ontwikkelen en te laten bouwen en meer rekening te houden met biodiversiteit. Als speerpunt in de samenwerking kiezen beide partijen voor groen rondom de huizen. Dit gaat zowel over het groen in de openbare ruimte als in de tuinen: we willen nieuwe bewoners inspireren en helpen hun tuin natuurinclusief aan te leggen.

Inmiddels zijn de eerste woonwijksafari’s met toekomstige bewoners ingepland  en ontvangen kopers straks bij de oplevering van hun woning het Vogelpakket (o.a. een nestkast, vogelvoer, beplantingtips en een actie-lidmaatschap).

Synchroon

Synchroon is continu toonaangevend op het gebied van duurzame binnen- en buitenstedelijke gebiedsontwikkeling. Het projectontwikkelingsbedrijf is sterk in de ontwikkeling en realisatie van woon- en winkelgebieden met bijzondere aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte.

Synchroon behoort tot de grotere ontwikkelaars van Nederland en is een volle en zelfstandige dochter van TBI Holdings in Rotterdam. TBI is een groep van ondernemingen die onze leefomgeving op een duurzame manier vernieuwt, inricht en onderhoudt. Het zijn allen ondernemingen die beschikken over hoogwaardige, specialistische expertise op het gebied van Techniek, Bouw en Infra.

Mijn tuin een vogelparadijs

Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Hang je wel eens een vetbolletje voor ze op? Je kunt nog meer doen. Doe de gratis Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven en hoe je deze vogels kunt helpen.

Postcode Vogelcheck

Persoonlijk tuinadvies

Maak eens een afspraak met een Tuinvogelconsulent van Vogelbescherming. Die geeft persoonlijk advies op maat over hoe je je tuin of balkon inricht. Leden van Vogelbescherming krijgen korting.

zoek een tuinvogelconsulent in jouw buurt