Navigatie overslaan
Egbert Zorgdrager / Fred van Diem Alle berichten

Steun het echte #boerenprotest

Geplaatst op 18 december 2019

Een flinke groep boeren roert zich. Acties met indrukwekkende tractoren die tot enige maatschappelijke ontwrichting leiden; het zal niemand vandaag ontgaan zijn. Deze boeren voelen zich in de hoek gezet als vervuilers, maar ze bagatelliseren de rol van de landbouw in het stikstofprobleem en andere oorzaken van de achteruitgang van onze natuur. Daarmee wordt onnodig een tegenstelling aangewakkerd tussen al die mensen die zich inzetten voor de natuur en de landbouwsector.

Samen voor een duurzame verandering in de landbouw

Dit is juist het moment om ons samen in te zetten voor een verandering in de landbouw. Een verandering die onze voedselproductie duurzaam maakt en in evenwicht met de natuur. Het ontkennen van de grote bijdrage van de landbouw aan de biodiversiteitscrisis is een vorm van struisvogelpolitiek. Gelukkig zijn er heel veel boeren die graag over willen stappen naar een natuurinclusieve vorm van landbouw. Dat is nog niet zo gemakkelijk, en vergt ook een systeemverandering. De afgelopen decennia waren we gericht op intensivering van de landbouw om onze voedselproductie te waarborgen. Maar we zijn doorgeslagen: het kleine Nederland is de tweede landbouwexporteur van de wereld. We produceren vooral voor het buitenland, en dat gaat ten koste van ons landschap en de natuur.

Steun de voorlopers

Hoe lastig ook, steeds meer boeren passen hun bedrijfsvoering aan. Zij zijn de voorlopers van de verandering. Zij laten zien hoe het anders kan. Zij worden nauwelijks gehoord, maar vormen de kern van het echte #boerenprotest. Het zijn deze boeren die onze volle steun verdienen. Vogelbescherming werkt met veel van die boeren samen. Vooral melkveehouders die zich inzetten voor weidevogels, maar ook akkerbouwers die in hun bedrijf optimaal zorgen voor patrijzen en veldleeuweriken.

U kunt hen steunen, door de juiste producten te kopen.

Help de weidevogels

Grutto’s en andere weidevogels redden het niet langer in ons land. Ze hebben drassig weiland, insecten, kruiden en bloemen nodig om te overleven. Die rijke weides verdwijnen. Samen met boerenlandvogelboeren brengt Vogelbescherming de rijke weide terug.

Help mee en doneer

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer