Navigatie overslaan
Condor / Shutterstock Alle berichten

Stem voor de nieuwe Ledenraad

Geplaatst op 7 mei 2018

Leden van Vogelbescherming kunnen dit voorjaar van 15 april tot 15 mei hun vertegenwoordiger in de Ledenraad kiezen. We vroegen huidige Ledenraadsleden waarom zij zich op deze manier inzetten voor Vogelbescherming en waarom uw stem belangrijk is. Deze keer Ton Dorresteijn.

Elke lente kunnen de leden van Vogelbescherming hun vertegenwoordigers kiezen voor de Ledenraad. Herkiesbare leden kunnen herkozen worden en nieuwe leden gekozen.
Bent u lid? Dan kunt u hier stemmen. Met uw stem geeft u de Ledenraad mandaat om u te vertegenwoordigen.

Ton Dorresteijn

Leeftijd: 71
In de Ledenraad sinds: 2014 (dit jaar herkiesbaar)
Beroep:  Gepensioneerd, oud-directeur Diergaarde Blijdorp

Waarom zet je je in voor de bescherming van vogels?

“Natuurbescherming in brede zin is iets waar ik me al een groot deel van mijn leven voor inzet. Vogels zijn daarbij een belangrijke bron van inspiratie en vreugde.”

Wat is mijn mooiste vogelervaring?

“Ik heb niet zoiets als één mooiste vogelervaring, maar wel vele fantastische momenten die ik jaren later nog steeds moeiteloos terug kan roepen. Een daarvan is: helemaal alleen dagen wandelend in Zuid-Chili en dan drie condors over een gletscher naar me toe zien zweven. Steeds dichter bij en dan boven mijn hoofd cirkelend omhoog draaien en weer wegzweven.”

Wat spreekt jou aan in de Ledenraad van Vogelbescherming?

“Het feit dat de Ledenraad betrokken is en wordt bij datgene wat Vogelbescherming belangrijk vindt. Op die manier ben je gevoelsmatig mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Vogelbescherming.”

De Ledenraad is daarbij belangrijk en dus is het belangrijk om te stemmen op mensen die ‘jouw’ mening als lid daarin kunnen inbrengen/verwoorden.

Waarom zouden leden moeten stemmen voor kandidaten voor de Ledenraad?

“Vogelbescherming ontleent haar bestaansrecht, net als vele andere organisaties, aan ‘haar leden’. Zij wil de mening van haar leden weten ten behoeve van haar standpuntbepaling over bepaalde zaken. De Ledenraad is daarbij belangrijk en dus is het belangrijk om te stemmen op mensen die ‘jouw’ mening als lid daarin kunnen inbrengen/verwoorden.”