Navigatie overslaan
Alle berichten

Spreeuw op één tijdens vogelteldag

Geplaatst op 3 oktober 2015

Tijdens de landelijke vogelteldag is de spreeuw het vaakst geteld, maar liefst 50.990 keer, gevolgd door de vink en kolgans. Vandaag telden duizenden vogelaars over het hele land op meer dan 150 verschillende locaties zoveel mogelijk vogels. Vogelbescherming Nederland coördineert deze massale vogeltelling in het kader van de EuroBirdwatch, waaraan 39 landen meedoen. In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 216.583 vogels en werden er 177 soorten waargenomen. Het totale aantal vogels bleef achter. Door het zonnige weer zijn weliswaar veel vogels op trek, maar vliegen ze te hoog om te kunnen tellen.

Dit jaar waren er relatief weinig vogels te zien door het weer, alhoewel een diepterecord uit bleef. Dat dateert uit 1999, met iets meer dan 91.000 vogels. Het goede weer van vandaag, zonnig en met wind uit het noordoosten, is ideaal trekweer voor vogels. Zo goed, dat ze op grote hoogte enorme afstanden kunnen afleggen. Voor de vogelaars aan de grond is dat minder interessant, omdat er weinig vogels te zien zijn.

De vogeltrek is al dagenlang goed op gang. Bij de telpost in Zuid-Zweden (dé plek waar vogels uit het Noorden de oversteek over zee maken) werden de afgelopen dagen enorm veel roofvogels, vinken en graspiepers gezien. Zo vlogen er vorige week bijna 1900 rode wouwen voorbij. Helaas vliegen veel van deze vogels te hoog om in Nederland goed gezien te worden.

Het is niet verbazingwekkend dat er vooral grote aantallen van vogels werden gezien die in ons land blijven overwinteren, zoals de spreeuw, vink en kolgans. Een groot deel van de spreeuwen blijft de komende maanden hier, een deel trekt door naar Engeland of verder zuidwaarts.

De top 10 van Nederland:

 

TOP 10 - 2015

Totaal:  216.583
Aantal soorten: 177

   1. Spreeuw (1) 50.990
   2. Vink (2) 27.325  
   3. Kolgans (5) 25.032  
   4. Graspieper (4) 15.575  
   5. Kievit (7) 12.747  
   6. Grauwe Gans (9) 9.250  
   7. Kokmeeuw (8) 8.592  
   8. Kneu (10) 6.834  
   9. Toendrarietgans (31) 6.221  
  10. Sijs (19) 5.208  

Tussen ( ) = de rangorde van 2014.

Ook dit jaar waren er weer bijzondere waarnemingen, waaronder dertien rode wouwen, zes bladkoningen, vier roodkeelpiepers, negen Europese kanaries, een late wielewaal, zes grote piepers en twee buidelmezen.

Vogelbescherming Nederland coördineert dit jaar niet alleen de Nederlandse telling, ook alle Europese gegevens komen binnen in Zeist. In de meeste Europese landen wordt op zondag geteld, morgenavond zet Vogelbescherming de Europese gegevens op een rij. De EuroBirdwatch is een initiatief van BirdLife International, de wereldwijde organisatie voor de bescherming van vogels waarvan Vogelbescherming Nederland partner is.