Navigatie overslaan
Alle berichten

Reeuwijkse Plassen: voor de surfers of de smienten?

Geplaatst op 18 maart 2015

Op de Reeuwijkse Plassen kun je genieten van prachtige natuur. Maar diezelfde natuur staat onder druk. Vooral door recreatie. Het Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen spoort bewoners en politici aan om te kiezen voor behoud van dit mooie plassengebied.

Bewoonde eilandjes

Het Reeuwijkse Plassengebied in het Groene Hart is een voormalig turfwinningsgebied. Vanuit vogelperspectief is het wateroppervlak gestreept en bespikkeld met talloze dijken en eilandjes. Een ideaal vogelgebied, zou je denken, maar woningen  en andere bouwsels maken het gebied steeds onaantrekkelijker voor vogels.

Grote karekiet verdween

Ongeveer driekwart van de grond en het water is in privaat bezit. Vaak worden natuurwaarden opgeofferd aan het genot van een huisje aan het water. Rietkragen moeten wijken voor steigers, groene ruigtes worden plat gemaaid en op de eilandjes verrijzen vakantiehuisjes. Tot 2012 broedde hier de grote karekiet, maar die is nu verdwenen.

Samenwerkingsverband

WetlandWacht Rijk van Ginkel wil het tij keren. Op zijn initiatief ontstond in oktober 2014 het Natuur Netwerk Reeuwijkse Plassen (NNRP): een samenwerkingsverband van IVN, KNNV, NIVON Natuurvrienden Nederland, Vogelbescherming Nederland en Stichting Groene Hart. Het NNRP richt zich met zijn actieplan onder andere op recreanten, particuliere eigenaren, politici en bewoners.

Nieuw: een eilandvogelconsulent

Rijk van Ginkel: “Er zijn veel eigenaren die wel het belang van natuurbehoud inzien, maar niet weten hoe ze dat bereiken. Die mensen bieden we onze kennis en kunde aan. We willen een cursus ‘natuurlijk eilandbeheer’ voor eigenaren organiseren en we denken erover om een ‘eilandvogelconsulent’ aan te stellen, vergelijkbaar met de Tuinvogelconsulent van Vogelbescherming. In augustus organiseren we de publieksdag Reeuwijkse Plassen Natuurlijk!” Genieten van de natuur én goed voor die natuur zorgen kan hand-in-hand gaan.

Schrikbeeld Vinkeveense Plassen

Het nieuwe natuurnetwerk werkt aan een pamflet waarmee media en politiek geïnformeerd zullen worden. Van Ginkel: “We schetsen vooral positieve beelden van een groen, vogelrijk plassengebied. Daartegenover stellen we het schrikbeeld van de Vinkeveense Plassen met alleen maar boten en steigers. De Reeuwijkse Plassen bevinden zich op een kantelpunt tussen deze twee beelden.”

Lobbyen bij de politiek

Daarom stort het natuurnetwerk zich in het nodige politieke lobby- en actiewerk. Van Ginkel: “Binnenkort hebben we een afspraak met de wethouder natuur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In het gemeentelijke bestemmingsplan staat de recreatie bovenaan. Dat vechten we aan met onze zienswijze.”

Genieten van smienten

Ook al is de grote karekiet verdwenen, er valt nog heel veel te genieten in en om het water, aldus Van Ginkel. “In de winter zitten er tienduizenden smienten op de Surfplas. De visarend is gesignaleerd en een Cetti’s zanger. In de polder heb ik zelfs een vlucht regenwulpen gezien.”