Navigatie overslaan
Grutto / Agami - Rob Riemer Alle berichten

Redt nieuw kabinet de weidevogels?

Geplaatst op 20 maart 2017

Staatssecretaris Martijn van Dam heeft op 17 maart een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het Nationaal Plan van Aanpak Weidevogels. Hierom was verzocht door de Kamerleden Grashoff (GroenLinks) en Leenders (PvdA). In de brief beschrijft hij drie scenario’s om weidevogels te redden. Vogelbescherming was betrokken bij de opdracht tot het uitwerken van de scenario’s. Uit de brief blijkt dat een volgend kabinet de weidevogels kán redden mits er voldoende geïnvesteerd wordt. Niet alleen financieel, maar ook in kennisoverdracht en draagvlak onder boeren.

In de brief van staatssecretaris Van Dam aan de Kamer komt naar voren dat een voldoende hoog waterpeil, openheid, het tegengaan van verstoring en het juiste beheer de belangrijkste factoren zijn om de weidevogels voor ons land te kunnen behouden. Van Dam geeft aan dat deze maatregelen genomen moeten worden om te voldoen aan de Europese regelgeving. Vogelbescherming is van mening dat Nederland al lang niet aan zijn internationale verplichtingen ten aanzien van weidevogels voldoet en heeft daarom een klacht ingediend tegen Nederland bij de Europese Commissie. Deze procedure loopt nog en kan jaren in beslag nemen.

48.000 broedpaar op termijn

In de brief van Van Dam staat dat twee van de drie ontwikkelde scenario’s op termijn een grutto-populatie van rond de 48.000 broedpaar op zouden moeten leveren. Dat is beduidend meer dan de geschatte 32.000-36.000 van dit moment. Worden er geen maatregelen genomen, dan kan de populatie inzakken tot net boven de duizend paar.

Berekeningen laten zien dat tussen de 35 en 89 miljoen euro nodig is voor eenmalige maatregelen om gebieden passend in te richten en jaarlijks rond de 19 miljoen extra voor versterking van het beheer. Dit alles binnen een gebiedsgerichte aanpak waarbij de gebiedsregisseur als verbindende factor tussen de verschillende partijen een grote rol speelt.

Vogelbescherming tevreden

Vogelbescherming is tevreden dat nu eindelijk een broedpopulatie van onze nationale vogel genoemd wordt als na te streven doel, en dat de financiering om dit bereiken in beeld is. Het is nu aan een nieuwe regering om de redding van de weidevogels daadwerkelijk te realiseren.

Magazine Slimme Vogels

Veel boeren zorgen voor rijke weides en akkers vol bloemen, vlinders en vogels. In dit magazine, Slimme Vogels, vertelt een aantal boeren hoe zij dat doen, een rendabel bedrijf combineren met de zorg voor natuur.

Bekijk het magazine

Zuivel voor weidevogels

U kunt meehelpen weidevogels te redden door producten te kopen waarvan de opbrengst rechtstreeks bijdraagt aan betere omstandigheden voor deze vogels. Zowel in de gewone supermarkt als in speciaalzaken is intussen zuivel te koop waarmee dat kan. 

Naar de productpagina