Navigatie overslaan
Caribische flamingo / Shutterstock Alle berichten

Plannen voor natuurherstel Caribisch Nederland zijn onvoldoende

Geplaatst op 22 juni 2020

Onlangs verscheen het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland van minister Schouten. Vogelbescherming is teleurgesteld over het langverwachte plan vanwege het gebrek aan doelstellingen, ambities en financiën. De unieke natuur van de Cariben verkeert al jaren in een slechte staat en moet daarom veel beter beschermd én hersteld worden.

In het nieuwe beleidsplan voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius van minister Schouten staan maatregelen om de milieukwaliteit en de natuur op de eilanden tussen 2020 en 2030 te verbeteren.

Die zijn nodig. Uit onderzoek blijkt dat het slecht gesteld is met de natuur van Caribisch Nederland. Erosie, overbevissing, afval en vervuild water zijn belangrijke oorzaken. Niets doen tegen deze bedreigingen leidt uiteindelijk tot een ‘zeer ongunstige staat’ van de natuur, stellen onderzoekers. Dit heeft ook invloed op de economie en welzijn van de inwoners. De eilanden zijn voor hun inkomsten voor een groot deel afhankelijk van (eco-)toerisme en visserij. De ecosystemen van het gebied zijn dus van grote waarde voor de bevolking.

Caribisch Nederland: ‘biodiversiteitshotspot’

Caribisch Nederland is een hotspot voor biodiversiteit. De eilanden zijn belangrijke broedgebieden van Caribische flamingo, koningsstern en roodsnavelkeerkringvogel. Op de hagelwitte stranden leggen diverse soorten zeeschildpadden hun eieren. De bijzondere koraalriffen voor de kust van Saba, de prachtige mangroven van Bonaire en de regenwouden op Sint-Eustatius zijn slechts enkele voorbeelden van de unieke natuur die de drie eilanden te bieden hebben. De ecosystemen op land en water zijn daarom voor een groot deel beschermd gebied.

Snel actie nodig

Er moet snel actie ondernomen worden, om de biodiversiteitscrisis op de Cariben een halt toe te roepen. Vogelbescherming denkt dat de voorgestelde maatregelen door minister Schouten volstrekt onvoldoende zijn. In het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt het belang van natuurherstel vaak genoemd, maar de ambitie om snel aan de slag te gaan ontbreekt.

Een voorbeeld is het probleem van de vele verwilderde geiten, koeien en pony’s op de eilanden. Door overbegrazing van deze dieren ontstaat erosie. Daarom worden er slachthuizen gebouwd, die in 2024 klaar zijn voor gebruik. Toch neemt de minister tot 2030 de tijd om het probleem op te lossen. De komende tien jaar lopen er dus nog te veel grazers rond, terwijl de kennis en ervaring er is om nu al aan de slag te gaan. Projecten voor natuurherstel zijn tot mislukken gedoemd als dit probleem niet snel wordt opgelost.

Roodsnavelkeerkringvogel / shuttersock Roodsnavelkeerkringvogel / shuttersock

Nauwelijks extra geld voor natuur

Ook het budget om de natuurplannen voor Caribisch Nederland uit te voeren, laat te wensen over. Voor de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan wordt nauwelijks extra geld vrijgemaakt door de rijksoverheid. Hierdoor moeten de eilanden zelf veel bijdragen, maar dit kunnen ze niet zomaar ophoesten. Bovendien kampen de natuurparken op de eilanden momenteel met grote financiële problemen, als gevolg van de COVID-19-crisis.

Vogelbescherming hoopt dat de rijksoverheid woord bij daad voegt en zich volop gaat inzetten om de natuur op de eilanden te herstellen. De unieke natuur van Caribisch Nederland verdient meer aandacht. Voor het écht te laat is.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws