Navigatie overslaan
Scholekster / Shutterstock Alle berichten

Oproep: stuur ideeën in voor meer biodiversiteit

Geplaatst op 29 juni 2020

Heeft u een idee dat lokaal de soortenrijkdom ofwel biodiversiteit kan bevorderen? Dan kan het nieuwe ‘Samen voor Biodiversiteit Innovatiefonds’ u misschien helpen om dit idee uit te voeren. Criteria voor een bijdrage zijn onder meer dat de resultaten van een project blijvend bijdragen aan de biodiversiteit. En dat u meerdere partijen weet te verbinden aan het idee, bijvoorbeeld een samenwerking tussen bewoners, boeren en terreinbeherende organisaties of overheden. Vogelbescherming moedigt iedereen aan om met mooie, vernieuwende initiatieven te komen.

Het innovatiefonds dat de beste ideeën helpt uitvoeren, is ingesteld vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Vogelbescherming is een van de oprichters en partners van dit Deltaplan. Het doel is om te zorgen dat de biodiversiteit in het landelijk gebied, in natuurgebieden maar ook in steden en dorpen wordt versterkt.

En dat is hard nodig, omdat het met veel soorten niet goed gaat. Een slecht signaal is dat juist ook soorten die vroeger heel algemeen voorkwamen sterk achteruit zijn gegaan, zoals de scholekster, spreeuw en huismus. Maar het is niet alleen de natuurlijke rijkdom die in het geding is, biodiversiteit gaat ook om een gezonde leefomgeving voor onszelf.

In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken veel natuurorganisaties samen met overheden en bedrijven en organisaties uit hele andere sectoren. Dat is belangrijk, omdat we samen meer kunnen bereiken en niet willen wachten op de ingewikkelde onderhandelingen van internationale toppen. Ook in de eigen omgeving kunt u op allerlei manieren betekenisvol werken aan biodiversiteit.

Inzenden

Vanuit deze samenwerking is nu dus met hulp van de Nationale Postcode Loterij ook een fonds ingesteld om ideeën te helpen verwezenlijken. De maximale bijdrage per project is 25.000 euro. Tot en met 31 juli 2020 kunnen aanvragen worden ingediend. Komt dat te vroeg? Dan zijn er ook nog kansen in 2021.

Meer informatie

Op de website van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel staat meer informatie over de voorwaarden.

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws