Navigatie overslaan
Blauwborst / Iks van Eijndhoven Fotogalerij Alle berichten

Gezamenlijke natuurorganisaties ontsteld over draai kabinet

Geplaatst op 12 maart 2024

De gezamenlijke natuurorganisaties zijn diep teleurgesteld dat Nederland komende maand alsnog tegen de Europese Natuurherstelwet gaat stemmen. Het kabinet komt met dit besluit precies op de dag dat het Europese Milieuagentschap waarschuwt dat Europa onvoldoende is voorbereid op klimaatrisico’s. “We gaan nu op de rem staan terwijl juist de oplossing zit in grootschalig natuurherstel. Deze Europese Natuurherstelwet is een belangrijke eerste stap, maar er is veel meer actie nodig”, zegt de coalitie van natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) en Vogelbescherming Nederland in een eerste reactie.

De draai van het kabinet is ook onbegrijpelijk omdat juist uit een recent rapport in opdracht van het kabinet blijkt dat natuurherstel de samenleving miljarden oplevert, terwijl niets doen juist torenhoge kosten met zich meebrengt en het land verder op slot zet. Het besluit van het kabinet om tegen de verordening te stemmen staat haaks op alle wetenschappelijke bewijzen. “De Europese Natuurherstelwet is hard nodig omdat zo’n 80% van de natuurgebieden in Europa in slechte staat is. Ook in Nederland gaat het niet goed. Met de wet wordt niet alleen natuur versterkt, de wet geeft ook de landbouw zicht op een duurzame toekomst. Onze voedselzekerheid hangt tenslotte af van biodiversiteit.”, aldus de coalitie.

Komende maand stemmen de EU-lidstaten over de Europese Natuurherstelwet. De Nederlandse natuurorganisaties hopen dat toch een meerderheid van de landen voor de wet zal stemmen omdat natuurherstel niet langer kan wachten.

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?