Navigatie overslaan
Grutto / Marcel Telman Alle berichten

Nederlandse natuur- en milieuorganisaties: verheugd dat Natuurherstelwet is aangenomen door Europees Parlement

Geplaatst op 28 februari 2024

Het Europees Parlement heeft voor het definitieve akkoord op de Natuurherstelwet gestemd dat eerder werd bereikt tussen de Europese Commissie, de lidstaten en het Parlement. Eind vorig jaar was de wet ook al goedgekeurd door de Milieucommissie van het Parlement.

“We zijn verheugd dat de Natuurherstelwet is aangenomen door het Europees Parlement. De Natuurherstelwet is niet alleen cruciaal om het verlies aan planten en dieren te stoppen, ook is het een essentieel onderdeel van de Green Deal die de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en natuurverlies moet tegengaan. Hiermee maken we ons Nederlandse landschap met de zee, duinen, veenweiden en bossen mooier, veiliger én leefbaarder. Het is nu aan de Europese Milieuministers dit voorbeeld te volgen en de Natuurherstelwet definitief goed te keuren zodat de lidstaten aan de slag kunnen” zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens de coalitie*.

Zeearend en ekster / Milena Huender fotogalerij Zeearend en ekster / Milena Huender fotogalerij

Naar de finish

Om het wetgevingsproces af te ronden zal ook de Raad nog een laatste formele goedkeuring moeten geven, wat gezien het feit dat de tekst in november jl. al groen licht kreeg van de EU-lidstaten, een formaliteit zal zijn.

Draagvlak

Bijna 1 miljoen Europeanen, 7000 wetenschappers, honderden ambtenaren en meer dan honderd grote bedrijven riepen naast natuur- en milieuorganisaties juist op de natuurherstelwet wél te ondertekenen. Hier is door de milieucommissie van het Europees Parlement, na een flinke afzwakking van de wet, gehoor aan gegeven.

*Gezamenlijke Nederlandse natuur- en milieuorganisaties:

Greenpeace NL, De Natuur en Milieufederaties, IUCN NL, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?

Steun vogels en natuur

Natuur van wereldklasse, zoals het Waddengebied, moet hoe dan ook beschermd worden. Waarom? Omdat wateren met een rijke visstand een bron van voeding zijn voor vogels én mensen. En omdat vogels en natuur bijdragen aan ons welzijn.
Help je mee?

Ja, ik help vogels en natuur