Navigatie overslaan
Videostill ooievaars Markdal Alle berichten

Ooievaars van het Markdal

Geplaatst op 17 mei 2019

Ten zuiden van Breda ligt het Markdal. De ooievaars die in het gebied leven en met succes broeden op het dak van het kantoor van Staatsbosbeheer trekken veel bekijks. Boswachter Bart Weel krijgt er wekelijks vragen over tijdens het broedseizoen.

Video in nieuw venster openen

Opnamen en montage Robin Ceuleers; met dank aan Bart Weel.

Nauwelijks meer voor te stellen, maar alleen dankzij de inzet van veel vrijwilligers en Vogelbescherming is de ooievaar een Nederlandse broedvogel gebleven. Via een reddingsoperatie die begon in 1969 - 50 jaar geleden - ging het langzaam beter. Wat was er aan de hand? Het gebruik van zware pesticiden zoals DDT hadden de weilanden zo goed als dood gemaakt. De ooievaars vonden er geen eten meer en verdwenen.

Via speciale ooievaarbuitenstations werd een herintroductieproject gestart en met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen is intussen toegenomen tot boven de 1000 en de broedgebieden breiden zich uit. De grote vogels spreken bij veel mensen tot de verbeelding.

Ooievaar / Elwin van der Kolk Ooievaar / Elwin van der Kolk

Meer weten over ooievaars?

STORK, de stichting Ooievaars Research en Knowhow, houdt in Nederland onder meer de stand van het aantal ooievaars goed in de gaten. Wilt u meer over deze soort weten, surf dan naar hun website.

Zelf een kijkje nemen in het Markdal?

Surf naar de website van Staatsbosbeheer voor meer informatie over het gebied.

Beleef de Lente

De camera’s van Beleef de Lente zijn vanaf begin maart tot eind juli aan bij verschillende vogelsoorten zoals de visarend, oehoe, steenuil, ooievaar, bosuil en nog veel meer.

Kijk de clipjes en lees de blogs

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels