Navigatie overslaan
Grutto / Jelle de Jong Alle berichten

Onaangenaam verrast door vleesadvertentie

Geplaatst op 11 mei 2020

Supermarktketen Poiesz uit Noord Nederland adverteert momenteel met aanbiedingen voor hamburgers en worst, waarbij 10 cent donatie via Vogelbescherming Nederland bestemd wordt voor natuur in Noord Nederland. Vogelbescherming was vooraf niet op de hoogte van deze advertentie en aanbieding en betreurt de uiting.

Behalve dat we niet op de hoogte waren, wordt in de advertentie ook een verkeerde indruk gewekt. Vogelbescherming ontvangt geen donaties die afkomstig zijn via deze advertentie. Die gaan naar een fonds van het zuivelmerk Weide Weelde ten behoeve van de bescherming van weidevogels. Vogelbescherming is alleen betrokken bij de beoordeling van de projecten om weidevogels te beschermen die uit het fonds van Weide Weelde worden gefinancierd. 

Extra pijnlijk vindt Vogelbescherming het dat in deze advertentie wordt gestunt met vleesproducten waaraan we onze naam niet zouden hebben willen verbinden.