Navigatie overslaan
Grutto / Martin Hierck Alle berichten

Noodkreet van Friese boer: code rood voor grutto

Geplaatst op 10 februari 2021

Op 11 februari vergadert de Kamercommissie LNV over weidevogels. Boer Sjoerd Miedema uit het Friese Haskerdiken roept met paard en wagen en een groot grutto beeld de Kamer op de weidevogels nu te redden voor het te laat is. Miedema is een hartstochtelijk weidevogelbeschermer. Oorspronkelijk zou hij met paard en wagen, samen met een groot aantal weidevogelliefhebbers naar Den Haag komen maar het slechte weer maakt dat onmogelijk. Boer Miedema: “Het is code rood voor de grutto! Help de boer de grutto helpen, want niemand kan zonder biodiversiteit!”

Aanvalsplan Grutto

Met dit bijzondere protest ondersteunt Miedema het Aanvalsplan Grutto. Het Aanvalsplan is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes weidevogelprovincies, opgesteld. Het Aanvalsplan richt zich op het redden van de weidevogels in Nederland in combinatie met een fatsoenlijk inkomen voor boeren die het plan helpen uitvoeren.

Miedema / Marcel van Kammen Miedema / Marcel van Kammen

Nog geen zekere financiering

Het Aanvalsplan Grutto werd vorig jaar aangeboden aan minister Schouten en de Tweede Kamer. Zowel de minister als de Kamer omarmden het plan. Er is echter nog geen zekere financiering voor de uitvoering van het plan toegezegd. 

Morgen spreekt de Kamercommissie LNV over weidevogels. De initiatiefnemers van het plan en Miedema doen een beroep op de kamer om te pleiten voor de financiering. Zij vrezen anders dat de grutto en andere weidevogels wel eens uit Nederland zouden kunnen verdwijnen, terwijl de grutto onze nationale vogel is en Nederland voor weidevogels een internationale verantwoordelijkheid heeft.

Netwerk boerenlandvogelboeren

Vogelbescherming heeft een netwerk van enthousiaste boerenlandvogelboeren. We delen kennis met elkaar en we ondersteunen de boeren op verschillende manieren. Er is vast een boerenlandvogelboer bij jou in de buurt!

Vind een boer

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?