Navigatie overslaan
Alle berichten

Nieuwe ‘gereedschapskist’ helpt Basiskwaliteit Natuur realiseren

Geplaatst op 16 april 2024

Natuur zorgt voor een schone lucht, schoon drinkwater en leefbare plekken voor mensen. De natuur is de basis voor een gezonde leefomgeving. Overheden en (natuur)organisaties zetten zich daarom in om een Basiskwaliteit Natuur in Nederland te realiseren. Om deze organisaties te helpen en concrete handvatten te bieden, hebben Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Vogelbescherming Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een toolbox ontwikkeld. In deze gereedschapskist zijn praktische tips, instrumenten, voorbeelden en kennis te vinden over hoe je met Basiskwaliteit Natuur aan de slag kunt gaan.

Basiskwaliteit Natuur is de set aan voorwaarden (gezond milieu, inrichting en beheer) die algemene soorten in hun leefgebied nodig hebben om algemeen te blijven of weer te worden. Planten en dieren gedijen bij gunstige leefomstandigheden, net als de mens. Als de condities van een leefgebied op orde zijn en algemene soorten kunnen voorkomen, zorg je voor een gezonde leefomgeving voor de natuur. Daarmee zorgt Basiskwaliteit Natuur ook voor een gezonde leefomgeving voor ons als mens. Daarin kan iedereen schone lucht inademen, heb je schoon drinkwater en een vitale bodem, vind je verkoeling onder de bomen in de stad en is het algemene welzijn hoger.

Hoe ga je aan de slag met Basiskwaliteit Natuur?

De nieuwe toolbox geeft overheden en andere organisaties een stappenplan om aan een Basiskwaliteit Natuur te werken. Er zitten veel instrumenten in die meteen toepasbaar zijn, maar ook veel goede voorbeelden van gemeenten, provincies en waterschappen die al bezig zijn met Basiskwaliteit Natuur. Zo kunnen organisaties aan de slag met het in kaart brengen van hun gebied(en) en het organiseren van participatie. Daarnaast staan er maatregelen in hoe je kunt sturen op het verbeteren van de condities om een Basiskwaliteit Natuur te realiseren, en hoe je dit kunt monitoren.

Waar en wat?

De komende jaren wordt de toolbox uitgebreid met nieuwe instrumenten en nieuwe kennis vanuit diverse betrokken organisaties, waaronder Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel en Vogelbescherming Nederland.

Naar de Toolbox Basiskwaliteit Natuur

Evenement Basiskwaliteit Natuur

Op 29 mei organiseert Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen met het ministerie van LNV een kennis- en netwerkevenement onder de titel ‘Aan de slag met Basiskwaliteit Natuur’.

Aanmelden en meer informatie Aan de slag met Basiskwaliteit Natuur

Help mee vogels beschermen

Vogels zijn er overal en altijd: alledaags en fascinerend, spannend en ontroerend tegelijk. Wij kunnen ons een wereld zonder vogels niet voorstellen. Help mee vogels beschermen en ontvang ook nog eens ons magazine Vogels.

Word lid

Vogels en de energietransitie

Vogelbescherming is groot voorstander van de energietransitie, mits er voor echt duurzame oplossingen gekozen wordt. Dat betekent geen windmolens en zonnepanelen in belangrijke vogelgebieden!

Help mee en laat van u horen