Navigatie overslaan
Grutto / Jelle de Jong Alle berichten

Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst

Geplaatst op 16 oktober 2020

Het is niet sexy maar raakt ons allemaal: het Europese landbouwbeleid. In jargon heet dit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het gaat om een van de grootste geldpompmachines ter wereld. Dit beleid wordt nu herzien, maar de uitgelekte plannen zijn ronduit alarmerend. Als het aan de drie grootste groepen binnen het Europees Parlement ligt wordt de biodiversiteits- en klimaatcrisis vergroot in plaats van opgelost.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid omvat maar liefst 40% van de hele Europese begroting. 400 miljard euro gaat naar de sector die belast is met de nobele taak ons te voeden, maar die intussen sterk bijdraagt aan het grootste biodiversiteitsverlies sinds het uitsterven van de dinosauriërs. De landbouwsector krijgt subsidie zonder dat daar harde voorwaarden voor een duurzaam bedrijfsvoering aan gekoppeld zijn. Talloze studies laten zien dat sinds 1980 in Europa meer dan 55% procent van de boerenlandvogels is verdwenen. Ook de bijen, vlinders en andere insecten gaan hard in aantal achteruit.

Het moet anders

Het Europees landbouwbeleid was alleen al hierom toe aan een herziening: het is voor de planeet niet houdbaar. De biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis zullen de komende decennia steeds meer van ons vragen. Wij mensen zijn afhankelijk van de natuur in de breedste zin van het woord. Van de bodem, het water, planten, dieren… Dat vraagt om een beleid waar natuur en milieu van profiteren, zodat het ons welzijn ook ten goede komt. Gezondheid boven financiële winst. Juist nu in dit coronatijdperk verlangen burgers meer dan ooit naar een gezonde, natuurlijke leefomgeving.

Graspieper / Jelle de Jong Graspieper / Jelle de Jong Graspieper / Jelle de Jong

Achterkamertjespolitiek

Deze week lekte in Brussel echter uit dat in achterkamertjes een nieuw beleid is bekokstoofd, dat een duurzame toekomst geen stap dichterbij brengt. Business as usual: Machtsblokken van de grootschalige landbouwindustrie hebben politici van het Europese parlement zo ver gekregen te pleiten voor verdere intensivering in plaats van verduurzaming. Het verlies aan biodiversiteit en het ineenstorten van ecosystemen zijn de twee grootste bedreigingen voor de mensheid in het volgende decennium, zo constateerde dezelfde EU al eerder. In Europa groeit het bewustzijn dat er iets moet veranderen, nu het nog kan. Denk aan het plan Farm to Fork (van boer tot bord), met plannen van de Europese Commissie om de landbouw te verduurzamen. Of de recente film van David Attenborough, met daarin de oproep om de natuur te herstellen. Of de Biodiversity Strategy, met plannen om het uitsterven van soorten te stoppen.

Wat is er aan de hand?

Europa is dus doordrongen van de noodzaak om te verduurzamen. Des te onbegrijpelijker zijn de uitgelekte plannen, waaruit blijkt dat de drie grootste politieke groepen in de EU – European People’s Party (EPP), Socialists and democrats (S&Ds) en Renew Europe tot een overeenkomst zijn gekomen over de inhoud van een nieuw landbouwbeleid die de problemen verder vergroten. Vanuit Nederland maken Europarlementariërs vanuit CDA en ChristenUnie (EPP), PvdA (S&D), VVD en D66 (Renew) hier deel van uit. Vooral de bijdrage van de S&D is opmerkelijk, omdat men hiermee feitelijk afstand neemt van het gedachtengoed van partijgenoot Frans Timmermans, initiatiefnemer van de Europese Green Deal voor duurzaamheid. De PvdA geeft op Twitter te kennen tegen dit voorstel te stemmen.

Tureluur / Rob Kempers Tureluur / Rob Kempers Tureluur / Rob Kempers

Verder uitkleden

Uit de plannen blijkt dat de partijen die deze overeenkomst gesloten hebben géén extra ruimte gaan bieden voor natuur en landschap op landbouwgrond, doorgaan met het ondersteunen van het droogleggen van veengronden (en daarmee het klimaatprobleem alleen maar vergroten), en door het toestaan van het vernietigen van bestaande soortenrijke graslanden in beschermde Natura2000 natuurgebieden. Verder houdt deze overeenkomst in dat een veel te groot deel van het landbouwbudget opgaat aan het uitbetalen van subsidies voor simpelweg het hebben van landbouwgrond, in plaats van het uitbetalen op basis van een prestatie waar de inwoners en natuur van de EU ook wat aan hebben. Verder wordt het kleine deel van het budget wat beschikbaar is voor natuur en landschap verder uitgekleed t.b.v. economische ontwikkelingen.

Wat nu?

Komende week stemt het Europees Parlement over dit voorstel voor het nieuwe Europese Landbouwbeleid, in feite over hoe de toekomst van de landbouw er de komende jaren uit gaat zien.  Als de landbouwlobbyisten hun zin krijgen, gaan we door op de huidige voet met het aansporen van intensieve veehouderij, verdroging van de grond, het gebruik van pesticiden, monotone gewasculturen en dus verdere vernietiging van onze biodiversiteit.

Hervorming van het Europees Landbouwbeleid is hét moment voor een koersverandering. Door het landbouwbeleid drastisch te verduurzamen, boeren door middel van subsidies aan te moedigen over te stappen op natuurvriendelijke landbouw, vernatting van hun gronden, te zorgen voor natuurlijke landschapselementen op hun land, groenstroken aan te leggen en het gebruik van pesticiden te ontmoedigen wordt de sector een positieve in plaats van negatieve invloed op de planeet. Een planeet die ook voor onze kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft.

Het is nu aan iedereen in de Nederlandse en Europese politiek om met kracht de noodzaak van een duurzamer landbouwsysteem te bepleiten, dat problemen oplost in plaats van ze te creëren. Alleen zó komen we dichter bij oplossingen voor het verlies van biodiversiteit, natuur, landschap en versterkte opwarming door klimaatverandering.

Laat dit niet gebeuren!

De tijd dringt, maar het is nog niet te laat. Laat daarom uw stem horen! Gebruik op social media de hashtag #FutureofCAP en spreek u uit voor een duurzaam en leefbaar Europa.

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?

Blijf op de hoogte

Lees nieuws en de mooiste artikelen op onze site. En ontvang maandelijks een selectie van de beste artikelen in je mail.

Aanmelden Vogelnieuws