Navigatie overslaan
Alle berichten

Nergens in Europa gaat de natuur zo hard achteruit als in Nederland

Geplaatst op 13 april 2016

Nederland kan een voorbeeld worden van een dichtbevolkte, vruchtbare delta waar natuur en mensen floreren. Een land met een gezonde leefomgeving, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een rijke natuur, waar meer dier- en plantsoorten leven dan nu het geval is. Dat stellen 9 Natuurorganisaties in het vandaag aan het kabinet aangeboden actieplan Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit.

 

Dankzij de Europese natuurregels komen planten en dieren die menigeen in Nederland al had afgeschreven langzaam terug. Zo is de otter na bijna 40 jaar terug in de Nieuwkoopse Plassen en inmiddels broedt de kraanvogel niet meer alleen in het Fochtelooerveen, maar in bijna tien gebieden in Nederland. De zeearend komt alweer tien jaar in de Oostvaardersplassen voor en broedt nu ook in het Zwarte Meer, het Lauwersmeer en de Biesbosch.

Licht maar kwetsbaar herstel

Juist nu er sprake is van een licht, maar nog kwetsbaar herstel is het van belang om door te pakken. Want Nederland is in Europa nog altijd hekkensluiter als het aankomt op bescherming en herstel van natuur. De nog resterende biodiversiteit in Nederland is een van de laagste in Europa. De sleutel zit in een betere uitvoering van natuurbeleid, verankeren van natuur in ander beleid zoals de landbouw en het pakken van kansen voor meer biodiversiteit, stellen de natuurorganisaties. Bovendien mogen de successen van natuurbescherming nadrukkelijker door het kabinet in de etalage worden gezet. Natuur wordt soms als belemmerende factor gezien in ons dicht benutte land, terwijl het de fundamentele pijler is onder een gezonde, duurzame economie en leefomgeving voor zowel mens als dier.

Verbeter de uitvoering van natuurbeleid

Nederland loopt ver achter als het aankomt op de uitvoering van het natuurbeleid. Voor veel natura 2000-natuurgebieden, zowel op land als zee, ontbreken de beheerplannen die zorgdragen voor behoud en herstel. Daarbij moet veel meer werk gemaakt worden van toezicht en handhaving. Zo dient een overtreder niet alleen een boete te betalen, maar ook beschadigde natuur te herstellen.

Veranker natuur in ander beleid en pak kansen voor herstel

Het agrarisch landschap is het grootste leefgebied van planten en dieren, tegelijkertijd is de grootschalige, intensieve landbouw één van de belangrijkste veroorzakers van de achteruitgang van biodiversiteit. Weidevogels gaan al jaren in aantallen achteruit; de kievit populatie is bijvoorbeeld met 70% gedaald. Een overgang naar ecologisch duurzame landbouw is daarom noodzakelijk. Ook waterveiligheid en natuurlijke oplossingen kunnen hand in hand gaan. Zo hebben de Groninger Onlanden er voor gezorgd dat de stad Groningen droge voeten heeft gehouden. En samen werken met de natuur biedt meer voordelen. De natuur biedt vele extra’s zoals de zuivering van drinkwater, bestuiving door insecten, luchtkwaliteit en een plek om te recreëren.

Het actieplan Natuurbescherming in Nederland, op volle kracht vooruit is vandaag aangeboden aan de overheid en de Europese Commissie door 9 natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en het Wereld Natuur Fonds. Dit gebeurde tijdens het symposium “Biodiversity in The Netherlands, one step beyond" in Eemland.

Symposium Biodiversity in the Netherlands, one step beyond / Lars Soerink

Actieplan Nederlandse natuur:

  • Verbeter de uitvoering van het natuurbeleid
  • Veranker de bescherming van natuur in ander beleid
  • Creëer en pak kansen voor meer biodiversiteit