Navigatie overslaan
Videostill - Gruttofilm / Ruben Smit Productions Alle berichten

Natuur en Milieuorganisaties opgelucht: Natuurherstelwet maakt nog kans

Geplaatst op 19 juni 2023

De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties* zijn opgelucht dat in de milieucommissie van het Europees Parlement geen meerderheid is voor het verwerpen van de Europese Natuurherstelwet. Of de wet daadwerkelijk groen licht krijgt van de milieucommissie blijft spannend, omdat er geen tijd was te komen tot een eindstemming. Die volgt waarschijnlijk op 27 juni. Het blijft dan ook van groot belang de noodzaak van de wet te benadrukken.

"Dat de wet niet is verworpen betekent nog niet dat het een gelopen race is. Hopelijk ziet de milieucommissie van het Europees Parlement uiteindelijk in dat we geen seconde meer te verliezen hebben. We zijn als mensen afhankelijk van natuur en we zullen een hoge prijs betalen als we op deze voet door blijven gaan met vernietigen van biodiversiteit. De natuurherstelwet biedt een uitweg uit de klimaat- en biodiversiteitscrisis", zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds namens de coalitie.

Patrijs / Vilda Patrijs / Vilda

Volgende week bepalen minister Van der Wal (Natuur & Stikstof) en haar Europese collega’s hun positie tijdens de Europese Raad van Milieuministers. De organisaties roepen de lidstaten op om niet aan korte termijnpolitiek te doen. “De Natuurherstelwet is cruciaal om de internationale afspraken over klimaat en biodiversiteit in 2030 te halen en alle aangetaste ecosystemen effectief te herstellen. Dat is van groot belang voor onze gezondheid en voedselzekerheid op de lange termijn.”, zegt Harm Dotinga van Vogelbescherming Nederland.

Ook meer dan zestig grote bedrijven hebben net als 3000 wetenschappers opgeroepen om de natuurherstelwet te steunen en ruim 833.000 Europeanen hebben de petitie van natuurorganisaties al getekend. Tekenen kan nog steeds: Samen voor een sterke natuurherstelwet (wwf.nl).

Namens de organisaties:

Wereld Natuur Fonds, IVN Natuureducatie, Milieudefensie, Greenpeace, IUCN NL, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, Natuur en Milieufederaties, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging.

Partner van BirdLife International

Wereldwijd wordt de natuur in hoog tempo vernietigd. Om dat te stoppen zijn er in alle landen sterke natuurorganisaties nodig. Vogelbescherming draagt daaraan bij als Partner van BirdLife International en ondersteunt een aantal partners bij hun ontwikkeling.

Bekijk de video over BirdLife International

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?