Navigatie overslaan
Grauwe gans / Shutterstock Alle berichten

Natuurorganisaties roepen provincies op tot volledige invoering Ganzenakkoord

Geplaatst op 4 februari 2014

De natuurorganisaties Natuurmonumenten, 12Landschappen en Vogelbescherming Nederland roepen de provincies in een brief op om het Ganzenakkoord alsnog volledig in te voeren. Donderdag overleggen de gedeputeerden over de vraag hoe om te gaan met de ganzen in hun provincies. Volgens de natuurorganisaties is dit de ultieme kans om alsnog uitvoering te geven aan het Ganzenakkoord.

Akkoord gesneuveld

Afgelopen december sneuvelde het Ganzenakkoord tussen diverse maatschappelijke organisaties en de provincies, omdat binnen de achterban van LTO Nederland geen steun meer was voor de winterrust. Deze winterrust voor trekganzen was één van de twee essentiële pijlers binnen het akkoord. Nu het akkoord van tafel is, zijn de provincies aan zet voor het opstellen van het ganzenbeleid.

In een brief aan de gedeputeerden laten de natuurorganisaties Natuurmonumenten, 12Landschappen en Vogelbescherming Nederland weten bereid te zijn om mee te werken aan afspraken zoals opgesteld binnen het Ganzenakkoord, mits deze volledig worden ingevoerd. Dat betekent dat ook de 4 maanden durende winterrust, om de trekganzen rust te bieden, wordt doorgevoerd. Zonder deze winterrust is het reduceren van de zomerpopulatie maatschappelijk onaanvaardbaar.
De natuurorganisaties hopen dat de gedeputeerden het advies ter harte nemen en zijn bereid om mee te denken in de verdere invulling er van.