Navigatie overslaan
Alle berichten

Luisteren naar… de tureluur

Geplaatst op 13 maart 2015

De naam ‘tureluur’ is een mooi voorbeeld van een onomatopee: een klanknabootsende naam. Net zoals grutto en koekoek en tjiftjaf. Het is niet moeilijk te horen waarom de tureluur heet zoals hij heet.

Tureluurs zijn meesters in verschuilkunst. Ze broeden in een hoge pol gras en trekken de sprieten zó over het nest dat je bijna onzichtbaar zijn. Tureluurs broeden vaak heel dicht op elkaar, haast kolonievormig.

Tuuk-tuuk

In april kunnen sommige weilanden en kwelders nog steeds gevuld zijn met de heerlijke, warme en melodieuze zang van tureluurs. De mannetjes vliegen in een traag golvende vlucht met trillende vleugels. Als de vogels jongen hebben, alarmeren ze voortdurend met een schel tuuk- tuuk! Tot je er tureluurs van wordt!

Luister hier naar de tureluur, opgenomen in de Eempolder op 17 april 2004. Eerst hoor je de kenmerkende roep, later de balts.

Red de rijke weide

De tureluur is een typische weidevogel van de Nederlandse polders. Eén van de soorten die we graag voor ons weidelandschap willen behouden. De tureluur staat op de Rode Lijst omdat zijn aantallen al jarenlang afnemen. Kijk op www.redderijkeweide.nl over hoe Vogelbescherming de ontwikkelingen in de Nederlandse weide wil veranderen.