Navigatie overslaan
Alle berichten

Luchthaven Lelystad teruggefloten

Geplaatst op 5 september 2014

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport bij het luchthavenbesluit voor  Lelystad Airport beoordeeld. Zij concludeert dat het rapport niet compleet is. Het  laat onvoldoende zien of de uitbreiding van de luchthaven kan samengaan met beschermde natuur. Vogelbescherming Nederland en Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland hebben grote bedenkingen bij de uitbreiding van het vliegveld.

Vliegveld Lelystad wil uitbreiden van 25.000 vluchten per jaar naar 45.000 vluchten per jaar. De onderzoeken om die uitbreiding te onderbouwen gaan over de risico’s van botsingen met vogels en de mogelijke bedreigingen van omliggende natuurgebieden waaronder de Oostvaardersplassen en Veluwerandmeren. De staatssecretaris heeft de MER gevraagd de onderzoeken te beoordelen.

Onderzoeken niet compleet

De commissie oordeelt dat de onderzoeken niet compleet zijn. Letterlijk stelt ze: “Het laat onvoldoende zien of de uitbreiding van de luchthaven kan samengaan met beschermde natuur..”  Ook heeft de commissie kritiek op onderzoeken over mogelijke geluidshinder voor nieuwe woonwijken in Flevoland. 

Grote bedenkingen bij uitbreiding Luchthaven Lelystad

Vogelbescherming Nederland en Vogel- en Natuurwacht Zuid-Flevoland hebben grote bedenkingen bij de uitbreiding van de luchthaven. De natuur in Flevoland staat bekend om zijn vogelrijkdom. De twee verenigingen vrezen negatieve gevolgen voor de natuur en ziet risico’s voor vogelaanvaringen. Eerder dienden Vogelbescherming en de Vogel- en Natuurwacht een eigen zienswijze in. Deze wordt later beoordeeld.