Navigatie overslaan
grote stern / Mark van Els-MijnVogelweb Alle berichten

Kustvogels in de knel door besluit kabinet

Geplaatst op 18 januari 2016

Is er straks nog ruimte voor onze bedreigde duin- en kustvogels? Met het ontwerpbesluit Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening, dat de ministerraad op 18 december goedkeurde, is het spookbeeld van het volbouwen van onze kust zomaar een stuk dichterbij gekomen. Het besluit neemt namelijk de planologische beperkingen weg voor bebouwing op het strand, in de duinen, op zeedijken en het aangrenzende achterland. Slecht nieuws voor onze unieke duinen en kusten en voor de duizenden vogels die ervan afhankelijk zijn. Vogelbescherming stuurt daarom samen met andere natuurorganisaties een brandbrief naar het kabinet.

 

Vogelbescherming Nederland pleit samen met twaalf natuurorganisaties in een brief aan kabinet en parlement voor duidelijke ruimtelijke en planologische kaders om de unieke landschapswaarden, rust, ruimte, ongereptheid en weidsheid van de kust te beschermen: 523 kilometer aan brede, ongerepte, vrij toegankelijke zandstranden en robuuste duinketens.

Van internationaal belang voor vogels

De Nederlandse kust staat niet op zich. Het is onderdeel van het langste aaneengesloten stuk natuur van Noordwest-Europa en van levensbelang voor miljoenen trekvogels en bedreigde populaties broedvogels van kust en duin. Dan gaat het bijvoorbeeld over toch al kwetsbare strandbroeders als de bontbekplevier, strandplevier en dwergstern. Duinvogels als de tapuit en de nachtegaal. Of andere vogels die afhankelijk zijn van het unieke dynamische kustlandschap zoals de grote stern, de velduil en de scholekster of trekvogels, zoals de kanoetstrandloper, voor wie de Nederlandse kust een onmisbare tussenstop is om te eten en op te vetten tijdens hun trektocht.

Een natuurlijke kust ook van belang voor mensen

Vogelbescherming is overigens niet alleen bezorgd over de verrommeling van de kust omdat vogels dan nog meer in de knel komen. Juist ook het genieten van natuur en vogels zal dan moeilijker worden. Nu nog komen honderdduizenden bezoekers uit onder meer Nederland, Duitsland en België komen naar onze kust om te genieten van het ongeschonden kustlandschap en de dynamische natuur met miljoenen vogels. Want in tegenstelling tot België, heeft Nederland nog wel veel mooie natuurlijke kust. Laten we die ook in de toekomst aantrekkelijk houden voor bezoekers, van badgasten tot natuurliefhebbers. Dan profiteren zowel vogels als mensen van deze unieke natuurschat.

Deze week wordt de brief van de Nederlandse natuurorganisaties aangeboden aan kabinet en parlement. Ook de petitie ‘Bescherm de kust!’- die al door tienduizenden Nederlanders is ondertekend - wordt dan aangeboden. U kunt vandaag nog tekenen! Ga daarvoor naar https://beschermdekust.nl/