Navigatie overslaan
Spreeuw / Luc Hoogenstein Alle berichten

KNVB roept op tot plaatsen van nestkasten voor een beter voetbalveld

Geplaatst op 22 augustus 2016

De KNVB roept ook in 2017 weer haar leden op om nestkasten voor spreeuwen op te hangen rondom de voetbalvelden. Spreeuwen helpen de terreinknechten met het onderhoud van de grasmat door larven op te eten die het veld beschadigen. De bond gaf zelf het goede voorbeeld en hing een aantal nestkasten op rondom het hoofdkantoor in Zeist. Vogelbescherming ondersteunt deze oproep, omdat het met de spreeuw steeds slechter gaat in Nederland. Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw is het aantal spreeuwen met 60% achteruit gegaan.

Schade aan de velden

Engerlingen en emelten zijn de larven van respectievelijk een aantal keversoorten en de langpootmug. Deze larven kunnen behoorlijk wat schade aanbrengen aan de sportvelden. Engerlingen eten de ondergrondse delen van het gras, emelten het groen. Op die manier ontstaan er kale plekken in de grasmat. Tijdens de broedtijd kunnen spreeuwen in ieder geval de emelten helpen decimeren.

Hulp van spreeuwen

De KNVB streeft naar een steeds natuurlijker beheer van de Nederlandse voetbalvelden en hoopt dat de terreinknechten hulp inroepen van spreeuwen. Te meer omdat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds meer aan banden is gelegd. Spreeuwen ontdoen de grasmat van emelten door met hun fijne snavel de larven uit hun eigen gang te trekken.

Spreeuwennestkasten

Door spreeuwen nestgelegenheid aan te bieden, kan overlast van emelten mogelijk worden voorkomen. Er kunnen meerdere nestkasten rondom het voetbalveld worden opgehangen. Deze methode wordt al een aantal jaar succesvol toegepast op enkele Nederlandse golfbanen, die kampen met dezelfde problematiek. Vogelbescherming adviseerde daarover eerder de Nederlandse Golf Federatie. Voetbalclubs kunnen voor het ophangen van de nestkasten te rade gaan in een nieuwe brochure van de KNVB of zich melden bij Vogelbescherming voor advies.

Achteruitgang spreeuwen

2014 werd door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming uitgeroepen tot Jaar van de Spreeuw, omdat het met deze huis-, tuin- en keukenvogel die iedereen kent, helemaal niet goed gaat in Nederland. Over de periode 1984-2012 is de broedpopulatie in Nederland zelfs met gemiddeld 4% per jaar afgenomen. Daardoor resteert momenteel minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig. De exacte oorzaken daarvan zijn nog niet precies vastgesteld, maar duidelijk is wel dat in Nederland spreeuwen minder voedsel en minder broedgelegenheid vinden dan voorheen. Als de oproep van de KNVB op grote schaal gehoor krijgt, komen de Nederlandse voetbalvelden er beter bij te liggen én is het een mooie opsteker voor de spreeuw. 

Nestkast aanschaffen?

Bent u lid van een voetbalclub en is dit iets voor u? Koop dan uw spreeuwen-nestkast in de webshop van Vogelbescherming. Daarmee steunt u behalve de de spreeuwen ook nog het werk van Vogelbescherming.