Navigatie overslaan
Alle berichten

Juicht Australië binnenkort voor trekvogelkampioenen?

Geplaatst op 10 juni 2015

Een nieuwe campagne moet het sportgekke Australië warm laten lopen voor trekvogels. Deze vogelkampioenen migreren jaarlijks van Australië en Nieuw-Zeeland naar het arctisch gebied en weer terug! Deze nieuwe campagne ‘down under’ heeft een Nederlands tintje.
 
Steltlopers leggen op hun jaarlijkse trektochten indrukwekkende afstanden af. Terwijl de vogeltrek voor mensen een bron van fascinatie is, zijn de vogels zelf vooral extra kwetsbaar. Als ergens langs de route een probleem ontstaat – bijvoorbeeld omdat er minder voedsel te vinden is – bestaat de kans dat ze het volgende gebied op hun reis van duizenden kilometers niet meer kunnen bereiken. Een goede bescherming van deze trekvogels – zoals kanoet en rosse grutto – richt zich dus op de kwaliteit van hun héle trekroute.

Het Global Flyway Network

Om bescherming mogelijk te maken is veel onderzoek nodig. Op welke plekke doen zich problemen voor en wat is de oorzaak? De vogelonderzoekers van het Global Flyway Network doen zulk onderzoek. Onder aanvoering van de bekende steltloperexpert professor Theunis Piersma werkt deze internationale groep langs heel de trekweg samen. Zo komen ook de belangrijkste knelpunten in beeld.
Vogelbescherming Nederland heeft het Global Flyway Network jarenlang financieel gesteund, en draagt nu nog bij aan de leerstoel van Theunis Piersma aan de Rijksuniversiteit Groningen, samen met het Wereld Natuur Fonds.

Van Australië naar het arctisch gebied

Theunis Piersma heeft zich de afgelopen jaren de longen uit het lijf gelopen om het belang van flyway-onderzoek op de kaart te zetten. Dat geldt voor de trekroute waar Nederland deel vanuit maakt – de Waddenzee als tussenstop van het Poolgebied naar Afrika – maar óók voor de route van Australië en Nieuw-Zeeland naar het arctisch gebied en omgekeerd.

Gevaren in de Chinese Zee

Piersma wist met zijn aanstekelijk enthousiasme en gedegen onderzoek steeds meer overheden en organisaties te overtuigen van de noodzaak tot beschermen langs de héle trekweg. Zo bleek uit zijn onderzoek dat het ongebreidelde indammen van het wad in de Chinese Gele Zee voor steltlopers desastreuze gevolgen heeft. De schokkende uitkomsten hebben geleid tot een dialoog van de Chinese overheid met de zeer betrokken onderzoekers.

De Australische campagne

Nu begint ook Australië meer in de ban van trekvogels te raken. Er is een (bescheiden) trekvogelfestival in het leven geroepen en er verscheen een boekje over de trek van de rosse grutto. De nieuwe publiekscampagne van de Australische BirdLife Partner van Vogelbescherming markeert die toegenomen belangstelling voor de trekvogels. De Australische vogelbeschermers werken hierin samen met het Global Flyway Network, dependance Australië.

Meer weten?

Bekijk hier zelf de Australische aanpak