Navigatie overslaan
Alle berichten

Is het erg dat eksters eieren en jonge vogels eten?

Geplaatst op 2 mei 2014

Een fijn gezicht is het niet. Eksters en andere kraaiachtigen eten geregeld een jonge vogel. Ook spechten en andere vogels doen dat. Op zoek naar een eiwitrijke hap. Erg?

Meer legsels

Het antwoord is ‘nee’. Voor vogelpopulaties is het niet erg dat eksters met hun jongen aan de haal gaan, die zijn er goed tegen bestand. Vogels houden er zelfs rekening mee, door veel meer eieren te leggen dan er ruimte is voor jonge vogels. De meeste zangvogels produceren meerdere legsels per seizoen en als al het kroost zou blijven leven, stierven ze al snel door concurrentie, voedselgebrek, ziektes enzovoort.

Neem de merel

Nederland telt zo’n 1 miljoen paar merels. Brengen die gemiddeld 10 jongen groot, dan tellen we aan het eind van het jaar 12 miljoen merels. Toch hoeven er het volgende jaar maar 1 miljoen paartjes te zijn om de populatie gelijk te houden. Als je er zo naar kijkt, is het goed dat eksters geen vegetariërs zijn.
Daar komt nog bij dat de eksters en andere ‘rovers’ de populaties gezond houden, al duizenden jaren. Omdat vaak zwakke, oude of onhandige exemplaren worden gepakt, blijven de sterkste en slimste vogels over om zich het volgende voorjaar (succesvol) voort te planten.

Prutser

Eksters hebben het niet gemakkelijk in de publieke opinie. Ze pakken hun prooi op klaarlichte dag, onder het oog van wie het maar wil zien en maken daarbij ook nog eens veel lawaai. Dan doen mensen het beter: wij sluiten kippen op in dichte stallen, vervoeren ze in dichte vrachtwagens en de dieren belanden ten slotte onherkenbaar als vogel op onze borden. Bij ons vergeleken is die ekster eigenlijk een prutser.