Navigatie overslaan
Casarca / Jelle de Jong Alle berichten

In memoriam Sjoerd Dirksen

Geplaatst op 9 oktober 2018

Met grote verslagenheid vernamen wij dat op 4 september Sjoerd Dirksen is overleden. Sjoerd was nog maar 59 jaar en was nog vol energie en plannen voor onderzoek naar vogels. Met zijn vroegtijdige heengaan verliezen we één van de vooraanstaande vogelonderzoekers van ons land.
Sjoerd Dirksen Sjoerd Dirksen

De laatste twee decennia werkte Sjoerd regelmatig samen met Vogelbescherming. Vanuit Bureau Waardenburg was hij nauw betrokken bij onderzoek aan moerasvogels en zeevogels. Nog recent, inmiddels als zelfstandig ecologisch adviseur, speelde Sjoerd een belangrijke rol bij het totstandkomen van ons project Meer IJsselmeer.

Maar ook zijn vrije tijd ging goeddeels op aan vogelwerk, in het veld: tellen, sterns ringen op De Kreupel, onderzoek naar krooneenden op de Vinkeveense Plassen en naar de casarca’s op het Eemmeer. Daarbij was hij vaak een echte pionier.

Sjoerd heeft een grote bijdrage geleverd aan de onderbouwing en ontwikkeling van ons beschermingswerk, iets waarvan wij de vruchten zullen blijven plukken. Hij was scherpzinnig en ging inhoudelijke discussies niet uit de weg. Dat combineerde hij met veel humor, wat de samenwerking altijd tot een plezier maakte. Wij zullen hem zeer missen. We wensen Hella en de naaste familie, vrienden en collega’s heel veel sterkte om dit verlies te dragen.