Navigatie overslaan
Alle berichten

In het geweer voor de kerkuil

Geplaatst op 1 mei 2015

Vogels, natuur en een fraai landschap delven vaak het onderspit in het gevecht om de ruimte in Nederland. In Muiderberg laat een groep gepassioneerde dorpsbewoners het er niet bij zitten. 

Wie het hardst schreeuwt heeft gelijk. Als het om natuur gaat, komt het daar vaak op neer. En dan nooit in het voordeel van het groen. In Muiderberg wil een groep bewoners daar in hun dorp paal en perk aan stellen. Ze roepen vol overgave de gemeente op om de bijzondere groene omgeving van Muiderberg meer te koesteren.

Natuurnetwerk Nederland

Muiderberg ligt aan het IJmeer, heeft een nog gave Brink - als een van de weinige dorpen in Nederland - en er zijn twee kleine bossen die behoren tot het Natuurnetwerk Nederland. Aan de rand van een van die plekken, het Kocherbos, staat een tweede hockeyveld gepland, inclusief parkeerplaats. En daar is al jaren discussie over. De stichting Groen Muiderberg en Hart voor Muiderberg hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat de belangen van de natuur hier uiteindelijk het zwaarst gaan wegen.

Cultuurhistorie in het geding

En dat groen van het Kocherbos doet ertoe, zegt de voorzitter van Groen Muiderberg, Thijn Westermann. “De entree tot ons dorp zou echt vernaggeld worden met een sportveld, hekken en parkeerplaats. De cultuurhistorie is hier in het geding. Zulk soort plekken staan in heel Nederland onder druk om vol gebouwd te worden met bedrijventerreinen en sportvelden.”

Westermann: “Ik snap dat de hockeyers omhoog zitten, maar zij kunnen mogelijk elders terecht en dit landschap is voor mens en dier in Muiderberg te belangrijk. Ook een broedvogelinventarisatie laat zien dat het hier om een hele waardevolle plek gaat. En we staan niet alleen. De helft van alle volwassenen in Muiderberg hebben zich solidair getoond met onze acties. Zeshonderd zienswijzen werden er ingediend. Het dorp houdt van deze karakteristieke oude bosrand.” 

Geen goed onderzoek

Groen Muiderberg werkt veel samen met de gemeente en de stadsecoloog, maar rondom het tweede hockeyveld lukt het niet om tot een vergelijk te komen. Er loopt zelfs een procedure bij de Raad van State. Thijn Westermann en de mensen van Groen Muiderberg vinden onder meer dat er geen goed onderzoek is uitgevoerd naar de waarde van de natuur en landschap en vreest nu voor de kerkuil die in het gebied woont, een kwetsbare vogelsoort én voor de vijf soorten vleermuizen die er voorkomen. 

Meer weten?

Kijk op het blog van Groen Muiderberg.