Navigatie overslaan
Alle berichten

Groene Bondgenoten steunt vrijwilligers met Stimuleringsfonds

Geplaatst op 21 mei 2024

Ben je actief als ‘groene’ vrijwilliger? Dan heeft het samenwerkingsverband van natuurorganisaties Groene Bondgenoten goed nieuws. Groene Bondgenoten heeft een Stimuleringsfonds waar groene vrijwilligersorganisaties een aanvraag kunnen indienen. Het fonds is door Groene Bondgenoten in het leven geroepen om samenwerking tussen vrijwilligersgroepen te stimuleren en hun activiteiten voor een betere kwaliteit van de groene leefomgeving financieel te ondersteunen. Niet alleen in beschermde natuurgebieden, maar juist ook daarbuiten. Groene vrijwilligersgroepen spelen een zeer belangrijke rol in het behoud en herstel van biodiversiteit in hun eigen omgeving.

Ondersteuning voor praktische zaken

Dit fonds ondersteunt projecten van groene vrijwilligers die samenwerken om de kwaliteit van de groene leefomgeving (ook in bebouwde omgeving) te verbeteren. Na een succesvolle eerste ronde, is nu een tweede ronde met aanvragen mogelijk. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om activiteiten en bijeenkomsten voor de oprichting, versterking of uitbreiding van samenwerking tussen groene vrijwilligersgroepen. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een training of cursus op locatie voor leden van verschillende vrijwilligersgroepen. Maar ook activiteiten gericht op kennisdelen met andere vrijwilligersgroepen, of het organiseren van een netwerkbijeenkomst of veldbezoek in de eigen gemeente, voor bestuurders, beheerders en/of andere relevante betrokkenen. Alles om samenwerking aan te zwengelen of uit te breiden.

Vrijwilligers meten Basiskwaliteit Natuur / Marjanne Klok Vrijwilligers meten Basiskwaliteit Natuur / Marjanne Klok

Basiskwaliteit en/of Omgevingswet

We nodigen groene vrijwilligersgroepen uit om met initiatieven te komen gericht op de Omgevingswet en het verbeteren van de Basiskwaliteit Natuur. Bij die eerste gaat het om publieksparticipatie ten aanzien van het gemeentelijk Omgevingsprogramma. Bij de publieksparticipatie kun je gebruik maken van de methode Basiskwaliteit Natuur, om de natuurkwaliteit in je eigen omgeving te meten, te verbeteren en landschappen duurzaam in stand te houden. Dit is nodig omdat veel algemene soorten buiten de natuurgebieden in aantallen afnemen.

Om die basiskwaliteit natuur – de minimale standaard van de aanwezigheid van algemene, wijdverspreide wilde planten en dieren –  te kunnen meten is monitoring noodzakelijk. Daarom valt het opzetten van monitoring in het eigen gebied binnen de mogelijkheden voor een aanvraag. En dat geldt ook voor activiteiten om de biodiversiteit te verhogen, bijv. het laten maken van een ontwerp of aankoop van plantmateriaal.

Verhoog je impact

Iedere groene vrijwilligersgroep kan een aanvraag indienen met een maximaal bedrag van € 1.000. Het fonds is geopend tot 30 november 2024, of zolang er budget beschikbaar is. Aanvragen worden doorlopend op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Je hoort binnen zes weken of je aanvraag wordt toegekend. En het bedrag moet dan binnen één jaar na toekenning zijn besteed.

Verhoog je impact en doe mee, stuur uiterlijk 30 november 2024 een volledig ingevuld aanvraagformulier én begrotingssjabloon in. Meer informatie, de benodigde documenten en een beschrijving van de werkwijze vind je op www.groenebondgenoten.nl en via deze link.

We zien jullie aanvragen graag tegemoet.

Groene Bondgenoten is een samenwerking van Vogelbescherming Nederland, LandschappenNL, de Natuur- en Milieufederaties, IVN Natuureducatie en SoortenNL. Het project is mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Vrijwilliger worden

Word je ook vrijwilliger? Vogels en natuur beschermen? Met z'n allen komen we verder! We zoeken allerlei soorten vrijwilligers.

Help mee

Vogels in natuurgebieden

De parels van de Nederlandse vogelnatuur zijn de kust en de waterrijke gebieden. Voor miljoenen vogels zijn deze plekken - Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeergebied - van wezenlijk belang.

Wat doet Vogelbescherming?