Navigatie overslaan
Egbert Zordrager tijdens overhandiging Gouden Grutto 2020 / Lars Soerink Alle berichten
Egbert Zordrager tijdens overhandiging Gouden Grutto 2020 / Lars Soerink

Gouden Grutto 2020 voor boerenlandvogelboer Egbert Zorgdrager

Geplaatst op 28 mei 2020

Egbert Zorgdrager, boerenlandvogelboer op Terschelling, heeft uit handen van Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto award ontvangen. De Gouden Grutto is dé natuurprijs voor boeren die zich inzetten voor het beschermen en behouden van weidevogels. Egbert Zorgdrager is een boerenlandvogelboer in hart en nieren. ‘Eerst de vogels, dan de koeien.’

De Terschellinger Polder: een begrip waar weidevogelliefhebbers en boerenlandvogelboeren met bewondering over praten. Een van die boeren op Terschelling is Egbert Zorgdrager, een biologisch melkveehouder in het hart van de polder. Op zijn bedrijf spelen weidevogels een prominente rol en krijgt de natuur er volop de ruimte.

Waar 20% zwaar beheer - maatregelen als uitgesteld maaien en plas-dras - als het maximaal haalbare wordt gezien voor een normaal boerenbedrijf, gaat Egbert een flinke stap verder. Bijna de helft van zijn land wordt later in het seizoen gemaaid, waardoor de vogels de gelegenheid krijgen om hun broedcyclus te voltooien.

Video in nieuw venster openen

Economisch gezond bedrijf

En tóch heeft hij een gezond boerenbedrijf, ook economisch! De bedrijfsvoering is aangepast op het principe 'eerst de vogels, dan de koeien'. De veestapel is zo samengesteld dat het past bij een weidevogelbedrijf, met koeienrassen als Holstein, Fleckvieh, Noors Roodbont en Brown Swiss. De mix van de 4 koeienrassen zorgt ervoor dat ze het structuurrijke, minder intensief-eiwitrijke gras goed kunnen verteren. Dus geen maximale productie, maar wel een hoge kwaliteit. In combinatie met inkomsten voor het weidevogelbeheer levert dat toch een belegde boterham op.

Kaasfabriek

Lange tijd was Zorgdrager de enige die zijn melk leverde aan de kaasfabriek op het eiland. Inmiddels leveren alle melkveehouders een deel van hun melk aan deze fabriek. Lokaal voedsel produceren en consumeren, korte ketens en niet afhankelijk zijn van de wereldmarkt. Dat is de meerwaarde die de boeren op het eiland met elkaar willen bereiken.

Egbert Zordrager met Gouden Grutto 2020 / Lars Soerink Egbert Zordrager met Gouden Grutto 2020 / Lars Soerink

Oprichter netwerk

Daarnaast is Egbert ook mede-oprichter van het Netwerk Boerenlandvogelboeren van Vogelbescherming Nederland. Deze boeren zijn de koplopers als het gaat om het inpassen van weidevogelbeheer binnen het boerenbedrijf. Dit netwerk bestaat uit ruim 70 boerenbedrijven, waarbij je Egbert gerust als koploper van de koplopers kunt beschouwen.

Als blijk van waardering voor alle inspanningen die Egbert Zorgdrager levert om de weidevogels een toekomst te geven reikt Vogelbescherming Nederland vandaag de Gouden Grutto Award aan hem uit.

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Alles over weidevogels

Vogelbescherming stelde factsheets samen op basis van alle onderzoeken in binnen- en buitenland. Gratis, voor iedereen die betrokken is of meer wil weten over weidevogels.

Download factsheets