Navigatie overslaan
Alle berichten

Gedragscode IJsselmeergebied

Geplaatst op 2 juni 2016

Recreatie- en natuurorganisaties, waaronder Vogelbescherming Nederland, overhandigden vorige week aan Noord-Hollands gedeputeerde Cees Loggen de Gedragscode Waterrecreatie IJsselmeergebied. Het IJsselmeergebied is van groot belang voor vele duizenden vogels. De gedragscode is bedoeld om de watersporter hier bewuster mee om te laten gaan. Met de gedragscode in de hand kunnen de waterrecreanten van het water blijven genieten zonder de vogels in de weg te zitten.

Beheerplan Natura 2000

De gedragscode is één van de vruchten van een jarenlange samenwerking tussen de waterrecreatiesector (landelijk verenigd in de Regiegroep Recreatie & Natuur), Vogelbescherming Nederland en het Samenwerkingsverband Het Blauwe Hart. De code is opgesteld voor het Beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied. Op dit moment werken Rijkswaterstaat en andere overheden aan een nieuw beheerplan. In dit plan wordt onder andere uitgewerkt hoe het belang van het IJsselmeergebied voor vogels geborgd blijft. De gedragscode stimuleert waterrecreanten om verantwoord om te gaan met dit natuurgebied.

Eenvoudige regels

De gedragscode benoemt drie kwetsbare gebieden in het Markermeer die waterrecreanten beter kunnen mijden in bepaalde perioden vanwege de aanwezigheid van beschermde vogelsoorten. Ook geeft de code een aantal eenvoudige spelregels om problemen te voorkomen, zoals afstand houden van groepen vogels en er niet doorheen varen, niet ankeren in de buurt van rustende of broedende vogels, riet en oeverplanten ontzien en alleen kitesurfen op de daarvoor bestemde locaties.

Cees Loggen kreeg de gedragscode uit handen van Ernest Briët (directeur Landschap Noord-Holland/bestuurslid Het Blauwe Hart) en Gerdina Krijger (regiomanager HISWA). Deze gedragscode toont aan dat waterrecreatie én natuurbelangen in het IJsselmeergebied prima samen kunnen gaan, zolang er rekening wordt gehouden met een aantal simpele spelregels. De overhandiging vond plaats tijdens de presentatie van de Visie op waterrecreatie van de provincie Noord-Holland.

De gedragscode wordt verspreid over de havens en watersportverenigingen rond het IJsselmeergebied. Hij is ook te downloaden.