Navigatie overslaan
Alle berichten

Europese Rode Lijst: een op de vijf vogelsoorten bedreigd, in Nederland zelfs 1 op 3

Geplaatst op 4 juni 2015

Vandaag publiceert de Europese Commissie samen met BirdLife International, de koepelorganisatie waar Vogelbescherming onderdeel van uit maakt, de nieuwe Europese Rode Lijst. Deze Rode Lijst laat zien hoe het met de vogels gaat en vormt de basis voor natuurbeschermingswetten. Ook nu zien we dezelfde negatieve trend: in Europa is 1 op de 5 vogelsoorten bedreigd, in Nederland zelfs 1 op de 3.

Europese Rode Lijst

Aan de Europese Rode Lijst is ruim drie jaar gewerkt door BirdLife International, in opdracht van de Europese Commissie. Deze Rode Lijst vormt de basis voor de Europese natuurbescherming in de komende jaren. Het rapport laat cijfers zien die we eerder deze periode ook tegenkwamen in andere onderzoeken, zoals het rapport over de biodiversiteitsdoelstellingen van BirdLife en het rapport State of Nature in the EU van Europa zelf.

Van de 250 vogelsoorten die regelmatig voorkomen in ons land, zijn 88 soorten (33%) bedreigd. Daar zitten ook soorten bij die voor een groot deel afhankelijk zijn van Nederland. Denk aan de grutto, waarvan het merendeel van de Europese populatie in ons land broedt, of aan soorten als de kleine zwaan, eidereend en smient, omdat Nederland een belangrijk overwinteringsgebied voor deze soort vormt. Dit geeft aan dat ons land een grote internationale verantwoordelijkheid heeft voor deze soorten.

Toch zijn er ook lichtpuntjes in de Europese Rode Lijst. De cijfers laten ook nu weer zien dat daar waar de bescherming goed wordt toegepast vogelsoorten opleven. In Nederland kunnen we daarom weer genieten van bijvoorbeeld de zeearend en de kraanvogel. In Spanje is de lammergier weer terug na goed beschermingswerk.

Conclusies

Deze conclusies laten zien dat de Europese regels werken, maar dat de invoering en uitvoering van die natuurbeschermingswetten te wensen over laat. Aan de Nederlandse Rode Lijst, een uitwerking van de Europese Rode Lijst voor de Nederlandse situatie, wordt momenteel gewerkt. Deze wordt in 2016 verwacht.