Navigatie overslaan
Alle berichten

Europees natuurbeleid faalt, Nederland presteert uitzonderlijk slecht

Geplaatst op 1 juni 2015

BirdLife International - de koepelorganisatie waar Vogelbescherming Nederland onderdeel van uit maakt - publiceert vandaag een verontrustend rapport waaruit duidelijk wordt dat Europa een groot deel van haar eigen biodiversiteitsdoelstellingen niet gaat halen. Uit het rapport blijkt ook dat Nederland op veel punten nóg slechter presteert dan de andere lidstaten. Vogelbescherming Nederland herkent de harde feiten en pleit met BirdLife voor een betere uitvoering van de Europese natuurregels.

Verontrustend rapport van BirdLife over biodiversiteitsdoelstellingen EU

Het rapport van BirdLife heeft onderzocht hoe het staat met de realisatie van de biodiversiteitsdoelstellingen die Europa in 2020 behaald moet hebben. Kern van deze in 2011 vast gestelde doelstelling is dat de achteruitgang van de biodiversiteit in 2020 moet zijn gestopt. We zijn nu halverwege en het onderzoek concludeert dat Europa op deze manier haar eigen doelen bij lange na niet gaat halen, omdat lidstaten de afgesproken maatregelen niet doorvoeren. Waar de regels wel zijn ingevoerd, is direct resultaat te zien.

Situatie Europa verontrustend

Vogelbescherming Nederland herkent de harde feiten in het rapport en spreekt van een verontrustende situatie. Uit het rapport van BirdLife blijkt dat 32% (1 op de 3) van de vogelsoorten wordt bedreigd, 17% wordt zelfs ernstig bedreigd. Tot voor kort algemene vogelsoorten gaan in rap tempo achteruit. Vooral in het agrarisch gebied gaat het slecht met de biodiversiteit. Het Europees Landbouwbeleid draagt niet bij aan het noodzakelijke herstel van natuurwaarden in het landelijk gebied.

Hoe doet Nederland het?

In dit rapport is ook gekeken naar de individuele prestaties per land en daar blijkt uit dat Nederland het op veel punten nog slechter doet dan de meeste andere lidstaten. Van de Europees belangrijke natuurgebieden in ons land verkeert een groot deel in een slechte staat van instandhouding. Dat betekent dat de bijzondere natuurwaarden in deze gebieden onder druk staan.

Directeur Fred Wouters van Vogelbescherming: “Nederland is al lang niet meer het braafste jongetje van de klas, ook al wordt dat vaak geroepen. En dat terwijl Nederland met belangrijke natuurgebieden als de Wadden en Delta juist zo’n cruciale rol heeft voor de hele Europese natuurbescherming. Nederland is voor heel veel vogelsoorten van groot belang. Daar mogen we trots op zijn. Het maakt ons land fijner om in te wonen, maar het geeft ook een bijzondere verantwoordelijkheid, die we niet mogen negeren."

Als we willen kan het anders: Stemvoornatuur.nl

Het rapport van BirdLife is opvallend omdat de Europese Unie op dit moment haar eigen natuurwetgeving evalueert. Alle onderzoeken, ook de huidige, laten zien dat waar de Europese wetgeving wordt toegepast de natuur het relatief goed doet en herstel met de juiste maatregelen wel degelijk mogelijk is. 

Dus als we willen kan het anders. Zo kunnen we in Nederland weer genieten van soorten als de kraanvogel, lepelaar en zeearend dankzij goede bescherming. Vogelbescherming Nederland voert daarom samen met een groot platform van natuur- en milieubeschermingsorganisaties, waaronder het WNF en Natuurmonumenten, actie om de natuurbeschermingswetten niet af te breken en roept iedereen die van de natuur wil blijven genieten op om te stemmen op www.stemvoornatuur.nl.