Navigatie overslaan
Aalscholver / Shutterstock Alle berichten

Drenthe moet verleende ontheffing voor afschot aalscholvers intrekken

Geplaatst op 22 mei 2019

Vogelbescherming Nederland vindt het onbegrijpelijk dat de uitbater van een visvijver bij Zwartemeer toestemming heeft gekregen om aalscholvers af te schieten die zich te goed doen aan de vissen die er rondzwemmen. De provincie Drenthe is per brief verzocht de ontheffing in te trekken.

De uitbater van de visvijver bij het Zwartemeer in Drenthe zet vissen uit in zijn water en laat die tegen betaling door sportvissers op het droge trekken. Probleem is echter dat het bedrijf is gevestigd in de nabije omgeving van het beschermde natuurgebied Bargerveen, dat een van de weinige aalscholverkolonies van Drenthe huisvest. Daarmee bindt het de kat wel erg op het spek: op aalscholvers heeft zo’n voedselbron een enorme aantrekkingskracht. Na een aantal vruchteloze verjagingspogingen werd gevraagd om een ontheffing zodat de vogels kunnen worden afgeschoten, die door de provincie Drenthe is verleend.

Visvijver geopend onder de neus van een kolonie

Amoreel,  oordeelt Vogelbescherming: een bedrijf dat een visvijver opent in de nabijheid van een beschermd natuurgebied met een aalscholverkolonie mag er van alles aan doen om vogels te verjagen, maar zal ook moeten aanvaarden dat een deel van de vis door aalscholvers wordt opgegeten.

Vogelbescherming vraagt zich bovendien af in hoeverre de ontheffing met feiten is onderbouwd, want voor er een ontheffing kan worden verleend, dient de omvang van de schade onderzocht te zijn: is er inzicht in de hoeveelheid vis die de aalscholvers hebben gevangen? Loopt het aantal vissen dat sportvissers uit de vijver halen terug? En is er een verband met de aanwezigheid van de aalscholvers? Zonder gedegen onderbouwing is de ontheffing misplaatst. Daarnaast blijft de vraag overeind of het aantoonbaar is dat er geen andere oplossingen te vinden zijn voor het bedrijf.

Ontheffing kan Bargerveenkolonie wegvagen

Afschot kan binnen de provincie verstrekkende gevolgen hebben voor de soort. Drenthe verleende de uitbater toestemming om tot uiterlijk 1 april dagelijks maximaal tien aalscholvers per dag af te schieten, tot de jaarlimiet van 25 vogels is bereikt. Daarmee gaat de ontheffing volledig voorbij aan het feit dat aalscholvers in sommige jaren al in januari beginnen aan het broedseizoen. De kans is dus groot dat de vogels die bij Zwartemeer afgeschoten worden eten verzamelen voor hun jongen.

Wie ook nog eens bedenkt dat de naburige kolonie hooguit enkele tientallen broedparen telt, concludeert dat de kans groot is dat de Bargerveense populatie door de ontheffing kan worden uitgeroeid.

Gratis posters bedreigde vogels

Twee posters met prachtige tekeningen van Elwin van der Kolk. Je krijgt een poster met bedreigde Nederlandse broedvogels én een met de doortrekkers en wintergasten die ons land aandoen.

Vraag gratis pdf aan!

Vogelboeken en -gidsen

Ben je op zoek naar een goed boek over vogels of de natuur? Vogelbescherming heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod in onze winkel en onze webshop. 

Bestel en help de vogels