Navigatie overslaan
Pimpelmees / Shutterstock Alle berichten

Dierenbescherming sluit aan bij platform Jaarrond Tuintelling

Geplaatst op 3 februari 2017

De Dierenbescherming sluit zich aan bij het online platform Jaarrond Tuintelling. Dit is een initiatief van een aantal samenwerkende natuurorganisaties die met behulp van het Nederlandse publiek de waarde van tuinen voor de Nederlandse natuur onderzoeken.

'Tuinen in Nederland beslaan een gezamenlijk oppervlak dat vijfmaal groter is dan de fameuze Oostvaardersplassen. Dát gebied is goed onderzocht, over de natuurwaarde van tuinen weten we relatief weinig' zegt Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming. De Jaarrond Tuintelling is een onderzoek waar iedereen aan kan meedoen. De hoeveelheid gegevens die dankzij de vele tuintellers verzameld wordt, maakt onderzoek mogelijk dat door een paar biologen niet te doen zou zijn'.

De hoeveelheid gegevens die dankzij de vele tuintellers verzameld wordt, maakt onderzoek mogelijk dat door een paar biologen niet te doen zou zijn.

Jip Louwe Kooijmans

Naast het breed ondersteunen van de Jaarrond Tuintelling heeft de Dierenbescherming zich aan de telling verbonden met een eigen onderzoek. Hiermee willende organisaties vaststellen of tuinen vooral als bron van voedsel of ook echt als volwaardig leefgebied gezien kunnen worden. Ofwel, populair gezegd: is een tuin slechts een 'kroeg', 'hotel' of zelfs 'kraamkamer' voor wilde dieren. En welke eigenschappen moet een 'kraamkamer-tuin' dan hebben? Door veel tuinen te onderzoeken op hun waarde voor veelvoorkomende vlinders, vogels, zoogdieren en amfibieën kan die vraag worden beantwoord. De organisatie roept haar achterban dan ook op om mee te gaan tellen. Dat kan via www.tuintelling.nl. 'Ook zonder natuurkennis kan je meedoen' benadrukt de Dierenbescherming.

Directeur Dierenbescherming Femke-Fleur Lamkamp: ‘Voor ons is het heel waardevol om te weten welke dieren allemaal rondscharrelen en vliegen in en om onze tuinen. Met deze informatie kunnen we onze kennis vergroten en het publiek nog beter voorlichten. We hopen dat mensen, door deel te nemen aan de Jaarrond Tuintelling, zich bewuster worden van de natuur om hen heen en er ook naar handelen. Zo worden de tuinen in Nederland steeds diervriendelijker’.

Vink / Elwin van der Kolk Vink / Elwin van der Kolk

Over de Jaarrond Tuintelling

De Jaarrond Tuintelling ging in 2015 officieel van start op initiatief van Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, RAVON, EIS Kenniscentrum Insecten en FLORON.

Het initiatief won meteen de Natuurprijs van het Groenfonds. Inmiddels werden al meer dan 100.000 tellingen geregistreerd door duizenden tellers. Daarmee wordt de rol van tuinen in het leven van wilde planten en dieren steeds beter ontrafeld. De Jaarond Tuintelling laat zien dat natuurbescherming letterlijk in de eigen tuin kan beginnen en wil mensen aanmoedigen om hun eigen tuin natuurvriendelijker te maken.