Navigatie overslaan
Regenwulp / Shutterstock Alle berichten

De regenwulpen zijn er

Geplaatst op 19 april 2023

Wulpen op eieren, noordelijke wulpen en regenwulpen. Die laatste zijn vorige week gearriveerd en ze treffen het met lekker natte graslanden door de vele regen. Wormen op afroep! En dan zijn er ook nog uitgestorven wulpen.

Nu steeds meer wulpen zitten te broeden, wordt het rustiger in het wulpenveld. Ze moeten vooral niet opvallen. De plek van hun nest moet geheim blijven om roofdieren niet de weg naar hun eieren te wijzen. Nu het eindelijk warmer wordt begint het gras aan een groeisprint. Ook dat helpt om de vier grote eieren minder op te laten vallen. De broedtijd is een stille, geheimzinnige periode.

Wulp man WJRN / Gerrit Gerritsen Nu steeds meer wulpen zitten te broeden, wordt het rustiger in het wulpenveld. Wulp man WJRN / Gerrit Gerritsen

Maar ook zijn er nog steeds groepen wulpen in het veld. Wat zijn dat voor wulpen? Ze zien er hetzelfde uit als onze wulpen maar broeden ver weg. Het zijn wulpen uit Scandinavië en West-Rusland. Door de noordelijke ligging is het daar kouder en begint het broedseizoen weken later dan bij ons. Dus terwijl onze wulpen al op de eieren zitten, zijn de noordelijke wulpen zich nog aan het vol eten voor hun trektocht. Deze week zullen vele opstijgen en ingetogen roepend noordoost gaan.

Een vlucht regenwulpen

Afgelopen week zijn er ook hele vluchten regenwulpen in ons land aangekomen. En ze treffen het dit voorjaar. Door de vele regen zijn de graslanden lekker nat en zitten de wormen hoog in de bodem en zijn dus makkelijk te vinden. Ze eten een paar uur en gaan dan vaak uitbuiken op een rustige plek zoals een heideven of een zandwinplas.

Een paar dagen geleden ging ik bij zo'n plas mijn boterhammen eten. Bij aankomst stonden er 30 regenwulpen en binnen 20 minuten kwamen er ruim 110 bij. Door mijn telescoop kon ik ze prachtig bekijken. Ze dronken wat, gingen baden en legden toen de snavel op de rug om uit te rusten en de wormen te verteren. Het zag er vredig uit maar plots gingen alle nekken omhoog en stoven ze weg. Van hoog uit de lucht landde een slechtvalk, die ook ging drinken en baden. Toen de regenwulpen dat door hadden streken ze weer neer. Deze keer niets te vrezen van de slechtvalk.

Regenwulp / Jelle de Jong De regenwulp treft het dit voorjaar. Door de vele regen zijn de graslanden lekker nat en zitten de wormen hoog. Regenwulp / Jelle de Jong

Bi-bi-bi

De regenwulpen hebben overwinterd in de getijdengebieden voor de Afrikaanse westkust. Ze hebben er al een enorme etappe opzitten van bijna 5000 km. Ze zijn kleiner dan gewone wulpen en het verenkleed is donkerder bruin. Ze hebben een markante crèmekleurige streep over de kruin en hun bi-bi-bi roep is onmiskenbaar. Ook het gedrag is heel anders dan van onze gewone wulpen. Ze zijn in groepen rusteloos op zoek naar de beste graslanden waar ze snel wormen of emelten kunnen vinden. Ze blijven enkele weken in ons land om aan te sterken voor de laatste etappe naar hun noordelijke broedgebieden.

Supertrekkkers

Recent Portugees/IJslands onderzoek maakte duidelijk dat regenwulpen supertrekvogels zijn. Ze kunnen non-stop over de Atlantische Oceaan vliegen van West-Afrika naar IJsland, een afstand van ruim 6000 km. Hier doen ze zo'n drie dagen over zonder te eten of te drinken. Krachtpatsers zijn het.

Regenwulp / Marc Guyt - Agami Recent Portugees/IJslands onderzoek maakte duidelijk dat regenwulpen supertrekvogels zijn. Regenwulp / Marc Guyt - Agami

Tot voor kort dachten we dat de regenwulpen die in ons land landen, allemaal broedvogels waren van het Europese vasteland. Maar we zagen in West-Overijssel enkele vogels die op IJsland waren gekleurringd. Er blijken dus verschillende trekstrategieën om IJsland te bereiken. De kortste route rechtstreeks over de Atlantische oceaan en een 1000 km langere langs de Europese westkust. En dan na een stop In Frankrijk, België, Nederland, Engeland of Ierland door naar IJsland.

Uitgestorven

Ooit waren er acht soorten wulpen op aarde. Daarvan zijn de eskimowulp en de dunbekwulp uitgestorven. Van de resterende soorten zijn er vier (sterk) aan het afnemen. De regenwulp doet het gelukkig nog prima. Laten we daar de komende weken eens van gaan genieten. Goede plekken om ze te zien zijn Zeeland, West-Brabant, West-Overijssel, ZW-Drenthe, Friesland, Groningen en het Waddengebied. Op waarneming.nl kun je dagelijks zien waar regenwulpen zijn waargenomen. Ga ontdekken dat ‘Een vlucht regenwulpen’ meer kan zijn dan een boektitel. Veel succes en plezier met deze boeiende steltloper!

Gerrit Gerritsen

Gerrit Gerritsen is weidevogelonderzoeker en -beschermer, met name de grutto en de wulp hebben zijn warme belangstelling.

Hij werkte 33 jaar voor de provincie Overijssel en daarna tot zijn pensioen in 2020 bij Vogelbescherming Nederland.

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer